Evropska unija napravila je neki pomak u redefinisanju uloge Agencije EU za saradnju energetskih regulatora (ACER) ali će diskusije potrajati jer su neke članice zabrinute zbog "neograničenih nadležnosti" datih toj agenciji. Potreba za revidiranjem uloge ACER sve je veća zbog brzih promena stanja u energetskom miksu EU gde u mrežu stiže sve više obnovljive energije a prekogranična trgovina jača.

 

Regulativa o Agenciji, deo "paketa o čistoj energiji", politički je osetljivo pitanje.

 

Na sastanku 11. juna ministri energetike EU složili su se o "opštem pristupu" regulativi ali će konačna odluka biti doneta posle daljih razgovora sa Evropskim parlamentom koji je mnogo manje zabrinut za suverenitet od članica EU.

 

Najaktivnija na sastanku u Luksemburgu bila je Mađarska. "Vidimo ACER kao organizaciju koja okuplja nacionalne regulatorne vlasti" i ima podsticajnu ulogu za članice EU "sa ograničenim centralnim nadležnostima za odlučivanje", rekao je mađarski predstavnik.

 

I dok ACER treba da pomogne rešavanju prekograničnih pitanja, novom regulativom treba da se izbegne "davanje neograničenih nadležnosti Agenciji", istakao je mađarski predstavnik.

 

"Elektromreža Unije dobro je povezana i sve je veća potreba za saradnjom zemalja suseda kako bi se očuvala stabilnost mreže i integrisale velike količine obnovljive energije", naveo je Savet u saopštenju posle sastanka.

 

Definicija uloge

 

Diskusija je uglavnom bila koncentrisana na član 25 regulative kojim se redefinišu zadaci direktora. Mađarska, npr, podržava pristup da uprava regulatora koja predstavlja 28 članica može da izmeni odluke direktora. Neke druge zemlje su pak za mnogo "evropskiji" pristup.

 

"Španska vlada je opredeljena za više Evrope", rekla je ministarka zaštite životne sredine Španije Tereza Ribera dodajući da ACER može da "ubrza proces veće evropske intregracije" kada se pitanja energetike razmatraju zajedno sa klimatskim promenama i socijalnim pitanjima.

 

Isti stav ima i Švedska čiji je predstavnik rekao da "ACER ima ključnu ulogu da deluje kao nezavinsna agencija" i treba da ponudi "prave uslove za budućnost" svog delovanja.

 

Poljska međutim podržava pristup Evropske komisije da ACER treba da bude "neutralni arbitar u prekograničnim sporovima" i smatra da, s obzirom na to, uloga direktora treba da bude "bolje opisana".

 

"Očigledno je da treba razraditi detalje o balansu moći između direktora" i uprave, rekla je Ribera. "Ali, mislimo da stvari idu u dobro pravcu", dodala je ona.

 

Konačna odluka o novoj ulozi Agencije za saradnju energetskih regulatora očekuje se za vreme austrijskog predsedavanja EU, od 1. jula.

 

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta