Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" posluje u skladu sa zacrtanim programom reorganizacije preduzeća, koji je trasirala Vlada Srbije i ni u jednom trenutku nije odustala niti zaustavila reforme. O tome govori i podatak da smo u prvom kvartalu poslovali sa više od 13 milijardi dinara dobitka, koji je prevazišao i plan koji je usvojila Vlada.

 

EPS od 2000. godine ne uzima ni dinar iz budžeta, već upravo puni budžet sa više od 67 milijardi dinara godišnje. Podaci koje je šef kancelarije Svetske banke u Srbiji nezvanično objavio govore o Planu finansijske konsolidacije sa podacima iz 2014. i 2015. godine, a ne o novim podacima koji su im dostavlјeni. Na zvaničnom sastanku sa Svetskom bankom tek treba da se analiziraju novi podaci Svetske banke, koje je EPS danas dobio i eventualno koriguje postojeći model.

 

U veoma kratkom vremenu u kom nam je navedeni model bio na raspolaganju uočili smo nekoliko nepravilnosti od kojih izdvajamo:

 

- energetski podaci o uvozu i izvozu električne energije nisu tačni

 

- pri izradi finansijskih rezultata eksperti Svetske banke nisu uzeli u obzir statusne promene koje su se dogodile u "Elektroprivredi Srbije" tokom 2015. godine što značajno utiče na rezultate

 

- cene za komercijalne kupce koje su korišćene pri izradi modela su znatno niže od cena koje JP EPS ostvaruje u 2016. godini.

 

Saopštenje ElektroprivredeSrbije