Nedavno je uspešno završen projekat "Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom", koji je finansirala EU, a sprovela kompanija LDK Consultants Global EEIG u konzorcijumu sa GFA Consulting Group, GFA South East Europe doo, KANTOR Management Consultants S.A. i Quiddita doo. Jedna od najvažnijih komponenti ovog projekta bila je podrška koja je pružena AERS-u radi unapređenje procesa nadzora tržišta.

Isprva je tim koji je radio na projektu izvršio procenu neusklađenosti između zahteva propisanih važećim pravilima EU i aktivnosti nadzora i regulacije koje sprovodi AERS, te procenu efikasnosti i delotvornosti aktivnosti nadzora koju sprovodi AERS.

Glavni zaključci navedene procene neusklađenosti su korišćeni kao osnova za poboljšanje procesa nadzora koji sprovodi AERS. Na osnovu postojećih (i novih) tabela info pravila prikupljenih od učesnika na tržištu (snabdevači, OPS, ODS, itd.) pripremljeno je nekoliko proračunskih tabela u nastojanju da se pruži podrška praksi nadzora unutrašnjeg tržišta koju sprovodi AERS. Izrađene kontrolne liste se odnose na proračunske tabele koje omogućavaju AERS-u da prati neophodne komponente tabela info pravila: blagovremenost i potpunost. Odgovarajuće proračunske tabele se koriste za kalkulaciju nekih ključnih pokazatelja iz različitih izvora (npr. bilans OPS naspram zbirne prodaje snabdevača) pomoću kojih AERS može da proveri tačnost dobijenih podataka. Konačno, tabelama za obradu podataka nastojalo se da se upotpune postojeće prakse nadzora kako bi se uskladile sa svim zahtevima nadzora navedenim u upitnicima ECRB (na osnovu ACER/CERR zahteva za nadzorom). Pored ključnih pokazatelja izrađenih za potrebe AERS-a, tabele za obradu podataka sadrže i druge korisne pokazatelje za poboljšanje prakse nadzora i izveštavanja u AERS-u (Godišnji izveštaj) kako bi se usaglasile sa najboljim evropskim praksama.

Tačnije, razvijeni su naredni postupci nadzora u oblasti električne energije i prirodnog gasa: razdvajanje tržišta, veleprodajno tržište, maloprodajno tržište, pristup prekograničnom kapacitetu, balansiranje, kvalitet usluge, zaštita potrošača. Zbog njenog značaja u regulatornom okviru EU, dodata je i procedura za transparentnost. Ove procedure predstavljaju unapređenje tabela info pravila koje su već u upotrebi u AERS-u. Tamo gde je to smatrano potrebnim, predložene su dodatne table info pravila i pokazatelji, npr. u slučaju kvaliteta napona. Što se tiče kvaliteta usluge, tabele za obradu podataka su usklađene sa upitnicima ECRB, tako što su pokazatelji kvaliteta usluge uključeni u zaštitu potrošača.

Razvijeni novi poslovni postupci i obrasci za prikupljanje podataka zajedno sa pratećim proračunskim tabelama predstavljaju sastavni deo budućeg IT sistema AERS-a, koji će automatizovati prikupljanje, obradu i analizu podataka. To će predstavljati značajan napredak i podrazumevaće unapređenje efikasnosti i uštedu resursa, kako za AERS tako i za učesnike na tržištu, i što je još važnije, obezbediće zaposlenima u AERS-u potrebne alate za efikasan nadzor tržišta.

Saopštenje LDK