U Srbiji i dalje postoji veliki jaz između Roma i njihovih neromskih suseda po skoro svim merilima kvaliteta života, a Romkinje imaju posebno težak položaj na Zapadnom Balkanu, ocenjeno je 11. maja u regionalnom istraživanju predstavljenom u kancelariji Ujedinjenih nacija u Beogradu. Anketa je obuhvatila šest zajednica u regionu Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji i Kosovu).

 

Rezultati istraživanja ukazuju da 59% Roma koristi preventivne zdravstvene usluge, 27% Roma od 18 do 24 godine uključeno je u zaposlenje, obrazovanje ili obuku. Nešto više od petine je zaposleno, dok je više polovine gladovalo zbog nedostatka sredstava za hranu.

 

U Srbiji je zabeležen najveći upis marginalizovanih Roma u predškolske ustanove u odnosu na region, ali i najveći jaz u odnosu na neromske susede. Samo 17% Roma od tri do šest godina je upisano u predškolsko u odnosu na 41% neromskih suseda.

 

Zabeležen je porast marginalizovanih Roma upisanih u osnovne škole i sada iznosi 84%. Uprkos unapređenjima, više od trećine Roma od 18 do 21 godine starosti nema završenu osnovnu školu.

 

Marginalizovani Romi u Srbiji imaju najnižu stopu završetka višeg i visokog obrazovanja u regionu - fakultet je završilo oko 2% Roma.

 

"Posebno zabrinjava činjenica da poboljšanje obrazovanja nije doprinelo napretku u oblasti zaposlenja", rekla je Šila Marni iz UNDP-ove regionalne kancelarije u Istanbulu.

 

Neformalno zaposlenje i dalje je veoma prisutno među marginalizovanom romskom populacijom, a u ovoj oblasti jaz sa neromskim susedima je najveći u regionu.

 

Mlade Romkinje u regionu su još diskriminisanije i uskraćenije u odnosu na mlade Rome - devet od deset njih nije u sistemu zapošljavanja, obrazovanja ili treninga, jedna trećina njih se udala pre navršenog punoletstva, a polovina nema pristup zdravstvenom ili penzionom osiguranju, navodi se u istraživanju.

 

Samo 9% Romkinja je zaposleno.

 

Istraživanje su sproveli Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Svetska banka, na osnovu prethodnih istraživanja iz 2011. godine, u kojima je učestvovala i Evropska komisija. U istraživanju je učestvovalo ukupno 4.592 romskih i 2.168 neromskih domaćinstava

 

Cilj istraživanja bio je da se prouči socijalni status romske manjine u Srbiji, njihovo stanje u odnosu na druge ranjive grupe, radi kreiranja i implementacije programa za povećanje društvene inkluzije.

 

"Najvažnija poruka koju želimo da pošaljemo jeste da ovo ne činimo zbog pritisaka drugih država ili zbog otvaranja nekog poglavlja o pregovorima sa EU. Verujem u Srbiju koje je inkluzivno društvo", kazao je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član koordinacionog tela za praćenje sprovođenja Strategije za socijalno uključivanje Roma.

 

Govoreći o značaju sprovedenog, Mirjana Maksimović iz Delegacije EU u Srbiji je rekla da će podaci biti upotrebljeni za planiranje aktivnosti u koje će Unija investirati u predstojećem periodu, navodeći da je u IPA fondovima za 2018. godinu odvojeno oko 20 miliona evra za socijalne programe.

 

"Sigurno je da će ova tema biti važna svim državama koje su u procesu pristupanja. Novac je važno pitanje, ali su nam važne i politike (kojim se on raspoređuje)", dodala je ona i ocenila da o važnosti tog procesa govori to što su sve ove aktivnosti obuhvaćene Poglavljem 23.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta