Nemačka vlada je odobrila uvođenje mogućnosti za registrovanje trećeg pola u matičnim knjigama. Takvu mogućnost otvorio je Ustavni sud u Nemačkoj presudom iz novembra 2017. godine.

 

Sud je odluku doneo na osnovu žalbe osobe koja u paru polnih hromozoma ima samo jedan X hromozom, ali ne i drugi. Njoj je prethodno odbijeno da joj se u krštenici promeni upisani rod "žensko" u "različit".

 

Žene inače imaju dva X hromozoma a muškarci jedan X i jedan Y.

 

Zvaničnici su toj osobi odbili zahtev pozivajući se na zakon koji dozvoljava da se deca registruju samo kao žensko ili kao muško ili da se rubrika za pol ostavi prazna.

 

Sud je presudio da ljudima mora da bude omogućeno da se u matične knjige upišu ni kao muško ni kao žensko i naložio vlastima da ili naprave treći rod ili potpuno uklone rubriku rod.

 

Odluku vlade treba da potvrdi parlament.

 

Ministarka za porodicu u nemačkoj koalicionoj vladi predvođenoj konzervativcima Franciska Gifaj rekla je da odluka vlade predstavlja "važan korak ka legalnom priznavanju ljudi čiji rodni identitet nije ni muški ni ženski", prenela je agencija AP.

 

U susednoj Austriji Ustavni sud je u junu presudio da vlasti moraju da dozvole ljudima da se, ako žele, upišu u matične knjige kao nešto drugo a ne samo muško ili žensko.

 

Sud je ocenio i da nema potrebe za promenom važećeg zakona jer se u njemu ne navodi eksplicitno da rod mora da bude muški ili ženski.

 

Izvor: AP

Foto: Pixabay.com