U školu ne idu četiri miliona dece izbeglica, što je rast od pola miliona za godinu dana, navodi se u izveštaju UNHCR objavljenom 29. avgusta. Izveštaj pokazuje da upis dece izbeglica u škole ne uspeva da održi korak sa sve većim brojem izbeglica, uprkos naporima vlada, UNHCR i njegovih partnera.

 

Krajem 2017. u svetu je bilo je više od 25,4 miliona izbeglica, od toga 19,9 miliona pod mandatom UNHCR. Više od polovine - 52% - bila su deca, među kojima je bilo 7,4 miliona dece školskog uzrasta.

 

"Obrazovanje je način da se pomogne deci da zacele rane, ali je takođe i od ključnog značaja za izgradnju njihovih domovina", rekao je visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi i dodao da će bez obrazovanja biti napravljena bespovratna šteta budućnosti te dece i njihovih zajednica.

 

Tek 61% dece izbeglica pohađa osnovnu školu, u poređenju sa 92% dece širom sveta, saopštio je UNHCR.

 

Ovaj jaz se produbljuje kako deca rastu. Skoro dve trećine dece izbeglica koja idu u osnovnu školu ne upiše srednju školu. Opšte uzevši, 23% dece izbeglica pohađa srednju školu, u poređenju sa 84% dece širom sveta, navodi se u izveštaju.

 

Globalno posmatrano, stopa upisa u visokoškolske ustanove je 37%, u odnosu na samo 1% izbeglica koji ima tu šansu. Ovaj podatak se ne menja u poslednje tri godine.

 

Izveštaj ističe napredak koji su ostvarile zemlje koji su se obavezale da poštuju Deklaraciju iz Njujorka za izbeglice i migrante i da upišu dodatnih 500.000 dece izbeglica koja ranije nisu pohađala školu tokom 2017.

 

U isto vreme, u izveštaju se apeluje da se više učini da bi se obezbedilo da sve izbeglice dobiju kvalitetno obrazovanje koje zaslužuju.

 

Izveštaj poziva zemlje prijema da uključe decu izbeglica u nacionalne obrazovne sisteme, uz odgovarajuće nastavne planove tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Cilj je da se omogući postojanje priznatih kvalifikacija koje bi toj deci poslužile kao odskočna daska za upis na fakultete ili visoke škole.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta