Skoro trideset godina od pada Gvozdene zavese i dalje postoje upadljive kulturološke razlike između istoka i zapada Evrope - zapadne zemlje su u proseku otvorenije prema etničkim, verskim i seksualnim manjinama, dok građani istočnoevropskih zemalja većinom smatraju da su njihove kulture superiorne u odnosu na druge, pridaju veći značaj uticaju vere na nacionalni identitet i u proseku su religiozniji, pokazala je studija Istraživačkog centra Pju (Pew Research Center).Stanovnici zemalja zapadne i centralne Evrope su spremniji da prihvate muslimane ili Jevreje u svoju porodicu i generalno se manje protive istopolnim zajednicama.

 

S druge strane, stanovnici istočnih zemalja, koje su bile pod komunističkom vlašću veliki deo 20. veka, sada tvrde da je pripadnost hrišćanstvu ključni deo njihovog nacionalnog identiteta, navodi se u istraživanju rađenom između 2015. i 2017. godine na uzorku od 56.000 punoletnih građana u 34 evropske zemlje.

 

Razlike na starom kontinentu u svetonazoru i stavovima o nekim pitanjima veoma su izražene na potezu istok - zapad, pa je tako na pitanje da li bi prihvatili da musliman postane deo njihove porodice više od polovine ispitanih odraslih građana u zapadnim zemljama odgovorilo potvrdno, dok bi to u zemljama istočne i centralne Evrope učinilo manje od polovine.

 

Najmanje problema s prijemom muslimana u svoju porodicu imaju Holanđani (88%), Norvežani (82%), Danci (81%) i Šveđani (80%). Slede Belgijanci (77%), Španci (74%), Portugalci (70%) i Francuzi (66%).

 

Najveće protivljenje da musliman postane deo njihove porodice imaju Jermeni, gde tek sedam odsto građana ne bi imalo ništa protiv. U Češkoj je taj procent 12, u Belorusiji 16, Litvaniji 17, Letoniji 19, a Gruziji 17%.

 

Nešto su otvoreniji Mađari, među kojima 21% kaže da bi prihvatilo muslimana u svoju porodicu, zatim Ukrajinci (25%), Rumuni (29%), Moldavci (30%), Grci (31%), Poljaci (33%) i Rusi (34%).

 

U Srbiji bi 43% stanovnika prihvatilo muslimana kao člana porodice, kao i u Italiji. U Hrvatskoj bi prihvatilo njih 57% odsto, Austriji 54%, Nemačkoj 55%, Velikoj Britaniji 53% i Švajcarskoj 57%.

 

Sličan je odnos i prema Jevrejima. I tu prednjači Holandija sa 96%, slede skandinavske zemlje sa više od 90%, a za njima Belgija sa 89% i Španija sa 79%.

 

Najveće protivljenje je u Gruziji, gde bi Jevreja u porodicu primilo 27% ispitanih, a za njom sa manje od 40% pozitivnih odgovora slede Jermenija,  Grčka, BiH i Rumunija.

 

U Srbiji bi 61 odsto ispitanika prihvatilo Jevreje u porodicu, što je slično kao u Mađarskoj (57%), Bugarskoj (55%), Poljskoj (57%), Austriji (65%) ili Hrvatskoj (67%).

 

U zemljama centralne i istočne Evrope stav o verskim manjinama, kako pokazuje studija, ide ruku pod ruku sa shvatanjem značaja vere u kreiranju nacionalnog identiteta.

 

Tako su na vrhu liste onih koji smatraju da je vera veoma značajna ili značajna komponenta nacionalnog identiteta Jermeni sa 82%, Guzini sa 81%, Srbi sa 78%, Grci sa 76% i Rumuni sa 74%.

 

Tabelu zemalja u kojima većina građana smatra da vera nije jako važna ili je potpuno nevažna za nacionalni identitet predvode Letonija, Švedska, Estonija, Danska i Belgija, sa više od 80%.

 

Centar Pju, međutim, upozorava da ovo pitanje pokazuje da se ne može govoriti o jasnim obrascima koji bi se potpuno uklopili u šemu istok - zapad. Kao primer navodi da ogromna većina građana Letonije i Estonije smatra da vera nije presudna komponenta nacionalnog identiteta, ali je istovremeno samo manji deo njih spreman da prihvati muslimana za člana porodice.

 

Istraživanje je pokazalo da podela na istok i zapad nije u potpunosti primenjiva ni kada je reč o podršci sekularnoj državi. Tako odvajanje države i crkve najviše podržavaju Šveđani i Finci, sa 80 odnosno 77%, ali za njima slede BiH i Danska sa 76% i Češka, sa 75%. Na istoku kontinenta više od 60% ispitanih se za odvajanje države i crkve izjasnilo i u Slovačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Estoniji, Mađarskoj, Grčkoj i Letoniji. U Srbiji se za sekularnu državu izjasnilo 59% učesnika ankete.

 

Zapadni i severni Evropljani u velikoj meri podržavaju istopolne brakove - ponovo su u vrhu sa više od 80% Švedska, Danska, Holandija i Belgija, a za njima slede Španija i Velika Britanija sa 77% i Nemačka sa 75%.

 

Najmanju podršku istopolni brakovi uživaju u Gruziji i Jermeniji  - tri odsto, a ispod deset odsto podrške imaju i u Rusiji, Moldaviji i Ukraini. U Srbiji i Litvaniji ta podrška je 12%, a  BiH 13%. Od istočnih i centralnoevropskih zemalja jedino u Češkoj sa 65% natpolovičan broj građana podržava istopolne brakove.

 

S druge strane, istočnoevropske zemlje prednjače u stavu da je njihova kultura superiorna u odnosu na druge, mada je najveći procenat takvih u Grčkoj - 89%.

 

U Gruziji 85% građana misli da je njihove kultura superiorna, u Jermeniji 84 %, Bugarskoj i Rusiji 69%, BiH 68%, Rumuniji 66% i Srbiji 65%.

 

Jedina zemlja severne i zapadne Evrope u kojoj natpolovičan broj građana ima izuzetno povoljno mišljenje o svojoj kulturi je Norveška, gde 58% građana misli da je njihova kultura superiorna.

 

U Švajcarskoj tako misli 50% ispitanih, a nešto manji postotak građana u Finskoj, Austriji, Italiji, Portugalu, Velikoj Britaniji i Nemačkoj, gde je u to veruje 45% učesnika ankete.

 

U superiornost svoje kulture, sa 20%, najmanje veruju Španci, slede Belgijanci i Estonci sa 23%, Šveđani sa 26% odsto, Holanđani 31% i Francuzi sa 36%.

 

Izvor: EURACTIV.rs, Beta

Foto: Pixabay