Ljudi afričkog porekla suočavaju se sa neprihvatljivim teškoćama kada traže stan ili pristojan posao u EU zbog boje svoje kože, pokazalo je novo istraživanje Agencije EU za osnovna prava (FRA). Rasističko uznemiravanje takođe je uobičajeno. Pri tome su razlike među zemljama znatne.

 

"U 21. veku nema opravdanja za rasnu diskriminaciju. Crni ljudi u EU i danas su žrtve raširenog i neprihvatljivog nivoa diskriminacije i uznemiravanja samo zbog boje kože", istakao je direktor FRA Majkl O'Flaerti (Mićael O’Flaherty). "Moramo to da okončamo jednom i zauvek. Zbog toga su članicama potrebni efikasnije politike i zakoni koji će obezbediti da ljudi crne rase budu potpuno uključeni u društvo", dodao je on.

 

Gotovo trećina ispitanih (30%) rekla je da su u poslednjih pet godina bili uznemiravani zbog svoje rase a 5% je fizički napadnuto. Zato članice EU, kako se ukazuje, moraju da ulože veće napore u bolju podršku za žrtve rasizma i kako bi se počinioci gonili.

 

Među onima koji su bili žrtve rasnog nasilja, najviše napadnutih zbog afričkog porekla zabeleženo je u Finskoj (14%) i Irskoj i Austriji (13%) a sledi Luksemburg (11%).  Najmanje stope registrovane su u Portugaliji (2%) i Britaniji (3%).

 

U istom periodu je 127 ispitanika (2%), uglavnom mlađih muškaraca, doživelo rasistički napad od strane policije, najviše u Austriji (5%).

 

Većina žrtava (61%) ne poznaje napadače ali ih generalno (65%) identifikuju kao ljude koji ne pripadaju manjinama.

 

Problem je i dalje i rasna diskriminacija. Oko četvrtine ljudi crne rase doživelo je rasnu diskriminaciju na poslu ili dok su tražili posao. Posebno su osetljivi mladi ljudi i u nekim zemljama čak 76% njih niti radi, niti se obrazuje, u poređenju sa 8% opšte populacije, saopštila je FRA.

 

Ta agencija traži od članica ciljane mere kako bi sprečile takvu diskriminaciju, uključujući mere za veće zapošljavanje ljudi crne rase u javnom sektoru.

 

Kada je o stanovanju reč, 14% anketiranih reklo je da privatni stanodavci nisu hteli da im iznajme stan. To je veliki problem jer samo 15% ljudi crne rase poseduje nekretninu prema 70% opšte populacije. Pored toga, 45% živi u pretrpanim stanovima prema 17% opšte populacije. Sve to ukazuje da članice EU moraju da unaprede kvalitet stanovanja crnih ljudi i iskorene isključenost iz stanovanja.

 

Istraživanje je pokazalo i da je 24% ispitanika u poslednjih pet godina zaustavila policija a među njima 41% misli da je to bilo zbog njihove rase, čime se potkopavaju poverenje u policiju i odnosi u zajednici. Sa ciljem da to spreče, članice EU treba da sačine posebne i praktične smernice za policiju kako bi se sprečilo protivzakonito profilisanje.

 

Izveštaj je rađen u sklopu drugog istraživanja manjina i diskriminacije u EU a obuhvaćeno je gotovo 6.000 ljudi crne rase u 12 članica EU.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com