Najveći problemi sa kojima se suočavaju žene u Srbiji su seksualno nasilje i nejednake plate, pokazalo je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti koje je Centar za međunarodnu javnu politiku sproveo među studentima 30 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prema nalazu istraživanja, studentkinje smatraju da je najveći problem sa kojim se žene u Srbiji suočavaju seksualno nasilje, dok najveći broj studenata smatra da su to nejednake plate.

 


Istraživanje je pokazalo da manje od 3% studenata misli da u Srbiji "u potpunosti" postoji rodna ravnopravnost, rekli su predstavnici Centra 31. januara na predstavljanju istraživanja u Beogradu.

 

"Važno je da svakodnevno ispitujemo mlade jer su oni osnova društva i zato smo odlučili da svake godine sprovodimo istraživanja o njihovom stavovima. Ove godine to je istraživanje o rodnoj ravnopravnosti kako bismo javnosti poslali poruku šta naše društvo mora da promeni", rekao je predsednik Centra Aleksandar Klarić.

 

Ispitivanje je pokazalo da je prva asocijacija mladih na rodnu ravnopravnost "jednako učešće žena i muškaraca u donošenje svakodnevnih odluka" i "jednakost polova prilikom zapošljavanja".

 

Koordinator projekta Lazar Subotić je rekao da je činjenica da i dalje postoji visoka tolerancija nasilja u porodici i profesionalna nezastupljenost žena na mestima na kojima se donose ključne odluke.

 

Rezultati su pokazali i da veoma mali broj ispitanih studenata zna da u Srbiji postoji poverenik za zaštitu rodne ravnopravnosti.

 

Jedna od učesnica projekta Tamara Perić kazala je da taj podataka smatra poražavajućim, zato što neko ko bi  imao problem ove prirode, ne bi znao kome da se obrati.

 

Prema podacima istraživanja, najveći broj studentkinja smatra da muškarci nemaju "prirodno veće liderske sposobnosti" zbog kojih su na rukovodećim pozicijama, dok se znatno manji broj muškaraca saglasio sa njihovim stavom.

 

Kada je reč o tradiconalno muškim poslovima kao sto su policija i vojska, trećina studenata smatra da su žene diskriminisane za taj posao, dok su muškarci najviše diskriminisani kod poslova dadilje, baletana i šminkera koji su tradicionalno ženski poslovi. Ocenjeno je i da postoji diskriminacija muškog pola prilikom dobijanja strateljstva, pokazali su rezultati istraživanja Centra.

 

Najveći broj studenata se slaže da postoji diskriminacija LGBT osoba prilikom zapošljavanja ali, isto tako, više od polovine studenata smatra da LGBT osobama ne treba dati pravo na istopolni brak.

 

Članica Centra Neda Obradović kazala je da je stav centra da je potrebno više raditi na unapređenju rodne ravnopravnosti, uključujući položaj žena i LGBT osoba pre svega kroz zakonodavnu delatnost i obrazovne institucije.

 

"Tradicionalno shvatanje da žene nisu kompetentne da učestvuju u donošenju odluka još uvek postoji", navela je Neda Obradović.

 

Učesnici su ocenili i da je pozitivno to što polovina anketiranih smatra da bi uvođenje nezavisnog regulatornog tela doprinelo poboljšanju politike rodne ravnopravnosti i da to pokazuje da studenti prate trendove na ovom polju u drugim državama.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta