Zatvori u Srbiji i dalje su pretrpani, ali je stopa smrtnosti opala, naveo je Savet Evrope u godišnjem statističkom izveštaju o stanju u evropskim zatvorima za 2018. (SPACE). U studiji koja obuhvata period do kraja januara 2018. godine, navodi se da je osam zemalja, među kojima i Srbija,  prijavilo problem ozbiljne pretrpanosti u svojim zatvorima.

 

 

U Evropi od 2016. do 2018. godine prosečan broj ljudi koji borave u zatvoru na 100.000 stanovnika pao za 6,6%, sa 109,7 na 102,2.

 

To je nastavak trenda započetog 2012. godine, kada je broj zatvorenih, što je indikator koji je u najvećoj meri posledica dužine zatvorskih kazni, počeo da pada, piše u izveštaju objavljenom 2. aprila.

 

Zemlje sa visokim brojem osoba u zatvoru i dalje su u tom periodu bile Rusija (418,3 zatvorenika na 100,000 stanovnika), Gruzija, (252,2), Azerbejdžan (235), Litvanija (234,9) i Moldavija (215,2).

 

Istovremeno, ne računajući evropske države sa manje od 300.000 stanovnika, najmanje zatvorenih na 100.000 stanovnika bilo je Islandu (46,8), u Finskoj (51,1), Holandiji (54,4), Švedskoj (56,5), Danskoj (63,2), Sloveniji (61,1) i Norveškoj (65,4).

 

U Srbiji je broj osoba koje su na dan 31. januara 2018. boravile u zatvoru, na 100.000 stanovnika, iznosio 154,4. U poređenju sa 2016. godinom u Srbiji se broj zatvorenika na 100.000 stanovnika povećao za 2,3 odsto ( sa 150,8 na 154,4), što je relativno stabilno, ocenjuje se u izveštaju.

 

Ukupan broj zatvorenika u Srbiji bio je 10.807, što je gotovo identično sa 2016.  (10.672).

 

Popunjenost zatvora na evropskom nivou iznosila je u 2017. godini 91,4 na 100 raspoloživih mesta. To je bilo nešto više nego 2016. kada je na 100 mesta u zatvoima dolazio 91,1 zatvorenik.

 

Stanje je, međutim, bilo vrlo različito od zemlje do zemlje, pa je tako osam članica Saveta Evrope, među njima i Srbija, prijavilo problem sa zatvorskim kapacitetima, pokazao je izveštaj.

 

Zemlje koje su imale najviše poteškoća sa pretrpanim zatvorima bile su Severna Makedonija sa 122,3 zatvorenika na 100 raspoloživih mesta, Rumunija (120,5), Francuska (116,3), Italija (115,0), Moldavija (113,4), Srbija (109,2).

 

Još su Grčka (101), Austrija (100,7), Slovenija i Danska (po 100,5) imale naseljenost zatvora veću od 100 zatvorenika na 100 mesta.

 

Zatvorske uprave koje su najviše povećale budžete u 2017. u odnosu na prethodnu godinu su Island (41,7%), Moldavija (34,6%), Letonija (30,9%), Crna Gora (22,1%), Slovenija (17,5%) i Srbija (17,3%).

 

Studija SPACE je pokazala i da je u srpskim zatvorima smrtnost na 10.000 zatvorenika znatno opala - sa 60,6 u 2015.godini, na 32,4 u 2017.

 

U periodu od 2008. do 2018, stopa zatvaranja znatno je porasla u zemljama kao što su San Marino (186,6%), Severna Makedonija (33,6%), Portugal (27,5%) i Srbija (19,5%).

 

Analizu za 2018. je za Savet Evrope sproveo Univerzitet u Lozani.  Izveštaj obuhvata podatke iz 47 zemalja članica Saveta Evrope izuzev Albanije, Belgije, BiH, Mađarske, Malte, Turske i Ukrajine, navodi se u saopštenju Saveta Evrope.

 

Podaci se odnose na 31. januar, dok je u prethodnim izveštajima kao referentni datum uziman 1. septembar, tako da se u izveštaju izuzetno porede podaci od 31. januara 2018. sa podacima od 1. septembra 2016.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay