Više od 150 organizacija civilnog društva (OCD) iz celog sveta zatražilo je sastanak sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, apelujući da se u svetskoj organizaciji otvori rasprava o "Beogradskom pozivu na akciju" čiji je cilj sprečavanje zatvaranja i sužavanja prostora za delovanje civilnog društva, sankcionisanje sve češćih napade na branitelje ljudskih prava i podrivanje osnova demokratskog društva.

 

"Beogradski poziv na akciju" potpisan je u okviru Međunarodne nedelje civilnog društva 2019 (ICSW) održane u Beogradu početkom aprila, rekla je agenciji Beta programska direktorka Građanskih inicijativa (GI) Bojana Selaković.

 

Selaković je rekla da je "ICSW bila prilika da se lideri OCD iz celog sveta okupe u Beogradu i razgovaraju o aktuelnom rastućem trendu sužavanja prostora za delovanje civilnog društva".

 

"Ovakav trend je prisutan i u Srbiji, imajuću u vidu da se prostor za debatu i dijalog sužava na dnevnom nivou, kršenje osnovnih prava i sloboda je sveprisutno, dok su napadi na nezavisne organizacije civilnog društva sve učestaliji. Na sve ovo ukazuju i brojni izveštaji međunarodnih institucija i organizacija, dok reakcija i osuda nadležnih organa izostaju", istakla je Selaković.

 

Ona je naglasila da "Poziv na akciju" predstavlja način da se kaže da mora prestati progon aktivista i da se civilno društvo mora smatrati ravnopravnim partnerima u održivom razvoju.

 

"Nastojaćemo da počnemo sa onima koji su najudaljeniji - najsiromašnijim i najmarginalizovanijim narodima. Preko šest milijardi ljudi u 111 zemalja suočava sa ozbiljnim izazovima civilnog prostora. Njihovi napori su aktivno ograničavani represivnim zakonima, uznemiravanjem, pa čak i atentatima", upozorila je Selaković.

 

U julu će u UN biti održan Politički forum na visokom nivou o održivom razvoju (UNHLPF) na kojem će biti reči o načinima kako da se ta pitanja povežu sa boljom implementacijom Agende 2030.

 

Poziv za sastanak generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu potpisale su u ime OCD Maja Stojanović (GI), Vitalis Meja i Justin Kilkulen (CPDE – Civil Society Partnership for Development Effectiveness), Mandep Tivana (Civicus), Oli Henman (Akcije za održivi razvoj) i Biljana Spasovska (Balkan Civil Society Development Network).

 

Izvor: Beta

Foto: Beta