Komitet ministara Saveta Evrope (SE) ponovo je pozvao Srbiju da hitno preduzme sve mere kako bi se zakonski rešio slučaj nestalih beba, uključujući pre svega usvajanje posebnog zakona koji je bio prosleđen parlamentu još 2018. godine.

 

Komitet ministara SE pozvao je srpske vlasti da osiguraju što hitnije usvajanje leks specijalisa koji čeka u parlamentu i da mu dostave ažurirane informacije o usvajanju zakona i drugim merama kako bi se osigurali efikasni mehanizmi za utvrđivanje činjenica, saopšteno je 7. juna posle sastanka u Strazburu.

 

Komitet ministara SE odlučio je da, u svetlu informacija koje obezbede srpske vlasti, pitanje nestalih beba ponovo razmotri na sastanku u septembru, kao i da pripremi nacrt nove privremene rezolucije za sastanak u decembru.

 

Sa zabrinutošću je konstatovano da zakon o nestalim bebama još nije usvojen, uprkos ponovljenim pozivima Komiteta ministara SE i uveravanjima srpskih vlasti da će to biti učinjeno.

 

Komitet ministara SE takođe je izrazio duboko žaljenje što ga srpske vlasti nisu informisale  o razvoju situacije s usvajanjem zakona i preduzimanjem drugih mera za uspostavljanje mehanizama za utvrđivanje činjenica.

 

Komitet ministara Saveta Evrope, koji nadgleda izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava na redovnim sastancima četiri puta godišnje, razmatrao je na sastanku od 4. do 6. juna sudbinu presude iz 2013. godine o slučaju nestale bebe u Srbiji.

 

Tom presudom Evropskog suda za ljudska prava Srbija je dobila rok od tri meseca da  tužiteljki Zorici Jovanović, čije je dete nestalo iz porodilišta u Ćupriji pre više od 30 godina, isplati naknadu od 10.000 evra.

 

Dete Zorice Jovanović je rođeno 1983. godine i navodno je umrlo u porodilištu posle tri dana, ali roditelji nikada nisu videli dokaze. Dete je upisano u knjigu rođenih, ali ne i umrlih.

 

Sud je zaključio da je tužiteljki oštećeno pravo na porodični život i obavezao Srbiju da u roku od godinu dana odgovori majci šta se desilo s njenim detetom. Rok za izvršenje presude bio je 9. oktobar 2014. godine.

 

Poslednji put Komitet ministara razmatrao je sprovođenje te presude u decembru 2018. i tada je ponovo pozvao Srbiju da hitno preduzme sve mere kako bi se zakonski rešio slučaj nestalih beba.

 

U privremenoj rezoluciji Komitet ministara je naveo da srpske vlasti, iako su bile  obavezivane prethodnim rezolucijama, nisu usvojile zakon kojim bi se uspostavio mehanizam za pojedinačna obeštećenja svim roditeljima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji.

 

Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je još početkom 2018. da će suština novog zakona biti novčana naknada, ako ne može da se utvrdi status deteta za koje se pretpostavlja da je nestalo u porodilištu.

 

Više udruženja roditelja tražilo je povlačenje predloga zakona o nestaloj deci, jer se tim zakonom samo utvrđuje status dece, ali ne i istina o njihovoj sudbini.

 

Udruženja su optužila vlasti Srbije da su Komitetu ministara Saveta Evrope dostavile neistinit izveštaj o merama koje su preduzete i da u vezi sa novim zakonom nisu obavile nikakve konsultacije sa udruženjima roditelja.

 

Prema nekim podacima, u Srbiji je za više decenija bilo oko 5.000 slučajave nestalih beba, dok je po podacima MUP-a iznetim prošle godine, podneto oko 615 krivičnih prijava za otmicu novorođenčadi.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta