U nacionalnim vladama članica EU je 30% a u vladama zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za EU 20% žena, pokazuju novi podaci Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) .

 

Među kandidatima za članstvo u EU, odnosno među korisnicama EU programa Instrument pretpristupne pomoći (IPA), prema podacima iz maja 2019, prednjači Albanija u čijoj vladi je 53% žena.

 

U Srbiji i BiH u vladama je više od petine žena ali su u vladi Kosova od 24 člana samo dve ministarke, odnosno 8%.

 

Razlika između EU i kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo je manja kada je reč o nacionalnim parlamentima - u parlamentima članica je 32% a u korisnicama IPA 26% žena.

 

Rodnom balansu u parlamentima najviše su se približile Severna Makedonija sa 38% poslanica i Srbija sa 37% dok je u ostalim IPA korisnicama poslanica manje od trećine a u Turskoj samo 17%.

 

Udeo žena u odborima najvećih listiranih kompanija u aprilu 2019. u članicama EU bio 28% a u kandidatima za EU 17%, pokazuju podaci EIGE koji podržava napore zemalja korisnica IPA da prate i ubrzaju dostizanje rodne ravnopravnosti.

 

Gledano prema stanju u centralnim bankama, neke IPA korisnice postigle su visok stepen rodne ravnoteže i, u proseku, region IPA ima bolji rezultat od EU.

 

U 2019. su žene držale četvrtinu pozicija na kojima se odlučuje u centralnim bankama članica EU a u IPA regionu 27%.

 

Po tom kriterijumu predvode BiH i Albanija sa 50 odnosno 44% žena na vodećim pozicijama, u Severnoj Makedoniji i Srbiji je to 33%, Crnoj Gori 14 a Turskoj 9%.

 

U centralnoj banci Kosova nema žena na pozicijama na kojima se odlučuje.

 

Istovremeno su vrhovni sudovi članica EU rodno izbalansiraniji od onih u IPA korisnicama - u 2018. je u vrhovnim sudovima članica EU bilo 41% žena a u kandidatima 25%.

 

Takav rezultat posledica je stanja u Turskoj, gde je među sudijama samo 16% žena.

 

Isključujući Tursku, vrhovni sudovi u ostalim IPA zemljama rodno su balansirani sa 48% žena.

 

Navodi se i da su 2018. u članicama Unije 36% državnih službenika bile žene prema samo 26% u zemljama koje su na putu u EU.

 

EIGE je naveo i da je prikupljanje podataka u zemljama korisnicama pretpristupne pomoći finansirao Generalni direktorat za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske komisije.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com