Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je da je tokom 2018. godine najviše pritužbi podneto zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i to više od četvrtina pritužbi. Zatim slede pritužbe na diskriminaciju zbog starosnog doba, pola i rođenja, pa na osnovu zdravstvenog stanja, a ispod 6% pritužbi je zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti bračnog i porodičnog statusa i seksualne orijentacije, rekla je Janković u Skupštini Srbije obrazlažući izveštaj za 2018.

 

Kako je navela, osobe sa invaliditetom najviše su diskriminisane u pogledu pristupačnosti javnih objekata, usluga i informacije i komunikacija.

 

"Među izazovima su problemi sa zapošljavanjem, pristup obrazovnim i uslugama zdravstvene i socijalne zaštite, a nedovoljna se pažnja posvećivala njihovom reproduktivnom zdravlju, ali i pravu na roditeljstvo i porodicu", rekla je Janković 1. oktobra.

 

Ona je kazala da je starosno doba na drugom mestu po broju pritužbi i da se najveći broj odnosi na diskriminaciju dece, posebno nedostatak pratilaca i ličnih pedagoših asistenata, odnosno pitanje neadekvatne podrške u sistemu obrazovanja.

 

Janković je rekla da je na povećanje broja pritužbi na diskriminaciju dece uticala primena Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom, zbog čega je institucija na čijem je čelu podnela više inicijativa za izmenu zakona i predloge za ocenu ustavnosti i zakonitosti, jer je sistemski važan zakon za socijalnu i populacionu politiku.

 

"Pojedine odredbe pogoršale su položaj porodica sa decom sa invaliditetom, kao što je ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo radi nege deteta i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica. Pokrenuli smo i pitanje ustavnosti odredaba zakona koje se odnose na položaj zaposlenih žena koje su imale veće zarade pre porodiljskog, kao i odredaba koje se tiču položaja poljoprivrednica", rekla je Janković.

 

Ona je kazala da su po pitanju starosne diskriminacije građani koji imaju više od 50 godina u pritužbama navodili da su diskriminisani u postupku zapošljavanja i rada, odnosno da su raspoređivani na niža radna mesta ili im je otkazivan ugovor o radu ili pak nije zaključivan zbog godina.

 

Poverenica je rekla da su predložili izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti kako bi se relaksirali podrška najstarijih u rualnim područjima.

 

Ona je pozvala poslanike da rade zajedno na poboljšanju položaja najstarijih.

 

Osvrćući se na pritužbe o govoru mržnje, ona je rekla da su im najviše izložene žene i LGBT populacija.

 

Po osnovu nacionalne pripadnosti i etničkog porekla je manje diskriminacije nego ranijih godina što, kako je navela, govori o poboljšanju položaja nacionalnih manjina, ali ne spori postojanje kršenja njihovih prava i incidenata.

 

Janković je dodala da je i dalje po toj osnovi najveći broj pritužbi na diskriminaciju romske populacije.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta