Više od dve trećine Romkinja u Srbiji stupilo je u "brak" pre navršene osamnaeste godine, a čak 30% u uzrastu između 13 i 15 godina, saopštio je 11. oktobra Romski centar za žene i decu "Daje". Istraživanje koje je sproveo taj centar pokazalo je da više od polovine romskih žena postaju majke pre navršene osamnaeste godine, dok jedna trećina prvo dete rodi između 14. i 16. godine.

 


"Posledice prisilnih i maloletničkih zajednica (parova) po devojčice i žene su brojne i uključuju napuštanje škole, niži nivo obrazovanja, zdravstvene rizike povezane sa ranom seksualnom aktivnošću i maloletničkim trudnoćama, siromaštvo", navodi se u saopštenju povodom Međunarodnog dana devojčica koji se obeležava 11. oktobra.

 

Romski centar za žene i decu "Daje" je naveo da je život u prsilnim i maloletničkim zajednicama povezan i sa znatno povećanim rizikom od izloženosti žene fizičkom, psihološkom, ekonomskom i seksualnom nasilju partnera ili drugih muških članova porodice, a da za "udate" devojčice prva bračna noć jeste, kako je ocenio, silovanje i predstavlja početak života u nasilju.

 

"Iako su prisilne i maloletničke zajednice rasprostranjene u romskoj zajednici, ova štetna praksa ne sme se tumačiti kao deo tradicije Roma, već se mora razumeti isključivo kao grubo kršenje ljudskih prava devojčica i neophodno je osigurati sve mere za njeno okončanje", navodi se u saopštenju.

 

Dodaje se da jedan od najvažnijih zaštitnih faktora jeste zadržavanje devojčica u obrazovnom sistemu.


"Za mnoge devojčice romske nacionalnosti ostvarivanje osnovnih prava kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova, predstvalja svakodnevni izazov", navodi se u saopštenju.

 

Međunarodni dan devojčica su 2012. godine ustanovile Ujedinjene nacije radi ukazivanja na prava devojčica i neravnopravnost kojoj su izložene samo zato što su devojčice.

 

Taj dan se obeležava širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com