Čak 42% muslimana u Francuskoj tokom života je doživelo bar jedan oblik verske diskriminacije, rezultat je istraživanja koje su sprovele Međuministarska delegacija za borbu protiv rasizma, antisemitizma i mržnje prema LGBT osobama (Dilcrah), Fondacija Žan Žores i agencija za istraživanje javnog mnjenja Ifop.

 

Cilj istraživanja, koje je obuhvatilo 1.000 osoba muslimanske vere, bio je da se stvori objektivnija slika o situaciji, kao i da se vlastima predstavi obim diskriminacije koju muslimani u Francuskoj trpe zbog svoje vere.

 

Mnogi muslimani koji žive u Francuskoj sa problemom diskriminacije suočeni su nedavno i, prema rezultatima istraživanja, 32% ispitanika je imalo bar jedno takvo iskustvo u poslednjih pet godina.

 

Najrašireniji oblik diskriminacije – kod 28% ispitanika, zabeležen je tokom kontrola od strane policije, njih 24% je imalo problem kada su tražili posao a 22% kada su tražili smeštaj.

 

Među muslimanima je neuporedivo veći broj onih koji su pretrpeli diskriminaciju tokom karijere (23%) u odnosu na 5%, koliki je procenat Francuza koji su tokom radnog veka imali takvo iskustvo.

 

Četvrtina muslimana je trpela uvrde na verskoj osnovi tokom poslednjih pet godina, a njih 7% su zbog religije bili žrtve fizičkog nasilja.

 

Žene se osećaju mnogo više diskriminisane i tvrde da su zbog svoje vere češće žrtve nego muškarci.

 

U opštoj populaciji diskriminacija i agresija koje se dovode u vezu sa verskom pripadnošću marginalne su u odnosu na rasne ili etničke faktore, međutim rezultati istraživanja jasno ukazuju da su muslimani žrtve odbacivanja zbog svog stvarnog ili pretpostavljenog verskog opredeljenja.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com