Evropska komisija predstavila je strategiju za jednakost između žena i muškaraca u kojoj se navodi da nijedna zemlja EU nije dostigla ravnopravnost i da su razlike i dalje prisutne u zapošljavanju, platama i politici. Strategija predlaže niz mera medju kojima su kriminalizacija određenih oblika nasilja nad ženama, obavezna transparetnost plata i osnivanje radne jedinice za jednakost.

Iako je EU svetski lider u rodnoj ravnopravnosti sa značajnim napretkom ostvarenim proteklih decenija, i dalje s prisutni nasilje nad ženama i stereotipi. Svaka treća žena u EU je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja. Žene zarađuju u proseku 16% manje od muškaraca, iako fakultetsku diplomu ima više žena nego muškaraca, a na direktorskim pozicijama u najvećim kompanijama EU ih je samo 8%, saopštila je EK.

U odgovoru na tu situaciju, doneta je Strategija za rodnu ravnopravnost za period 2020-2025, kojom se EU obavezuje da uključi perspektivu rodne ravnopravnosti u svoje politike u svim oblastima.

U Strategiji, predstavljenoj 5. marta, uoči Medjunarodnog dana žena, opisuje se kako će Komisija ispuniti obećanje predsednice EK Ursule fon der Lajen da će Evropa obezbediti iste mogućnosti za sve koji imaju iste ambicije.

"Rodna ravnopravnost je osnovni princip EU, ali nije još realnost. U poslovnom i političkom životu i društvu kao celini, svoj pun potencijal možemo dostići samo ako koristimo sav svoj talenat i raznolikost. Ako koristimo samo pola stanovništva, pola ideja ili pola energije to nije dovoljno dobro. Sa Strategijom za rodnu ravnopravnost nastojaćemo da ostvarimo brži i veći napredak za promovisanje jednakosti muškaraca i žena", rekla je Ursula fon der Lajen.

Evropska komesarka za ravnopravnost Helena Dali izjavila je da je cilj strategije da se obezbedi da žene ne moraju da savladavaju dodatne prepreke da bi postigli ono što se podrazumeva za muškarce i da umesto toga mogu da ostvare svoj pun potencijal.

"Nijedna zemlja članica EU do sada nije postigla jednakost između žena i muškaraca. Napredak je spor, a razlike zasnovana na polovima i dalje postoje u zapošljavanju, platama, brizi i penzijama", saopštila je EK.

Da bi premostila te razlike i omogućila da Evropa dostigne svoj pun potencijal u biznisu, politici i društvu, strategija predlaže niz ključnih mera čiji je cilj okončanje nasilja nad ženama i stereotipa, obezbedjenje jednakog učešća i mogućnosti na tržištu rada i dostizanje rodne ravnoteže na rukovodećim položajima i u politici.

U EU je 33% žena pretrpelo fizičko ili seksualno nasilje, a 55% je doživelo seksualno uznemiravanje.

U Strategiji se poziva na donošenje pravnih mera da se kriminalizuje nasilje nad ženama i da se kažnjive oblasti, u kojima je moguća harmonizacija širom Evrope, prošire na određene oblike nasilja nad ženama, uključujući seksualno uznemiravanje, zlostavljanje žena i žensko genitalno sakaćenje.

EK ističe da će, imajući u vidu demografske izazve i ekološke i digitalne promene, podrška ženama da nađu zaposlenje u sektorima u kojima nedostaje kvalifikovana radna snaga imati pozitivan efekat na evropsku ekonomiju.

Da bi rešila problem nejednakih plata, Komisija je pokrenula javno savetovanje o transparentnosti plata, a do kraja godine će predložiti obavezujuće mere.

"Da bi se ženama omogućio uspeh na tržištu rada, Komisija će takodje udvostručiti napore na sprovodjenju standarda EU povezanih sa ravnotežom poslovnog i privatnog života, sa ciljem da žene i muškarci imaju zaista jednake prilike za privatni i profesionalni razvoj", navodi se u saopštenju.

EK ističe i nedovoljnu zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama, pri čemu su žene direktori u samo 8% najvećih kompanija u EU.

"Komisija će se takođe zalagati za veće učešće žena u politici, uključujući izbore za Evropski parlament 2024, kroz finansiranje i razmenu najboljih praksi. Da bi dala primer, Komisija će nastojati da dostigne rodnu ravnotežu i da do kraja 2024. ima 50% žena na svim nivoima upravljanja", piše u saopštenju.

Uz pomoć novoosnovane radne jedinice za jednakost, Komisija će uključiti perspektivu rodne ravnopravnosti u sve politike EU i velike inicijative, a ciljevi Strategije ogledaće se u delovanju EU širom sveta, promovišući osnaživanje žena i boreći se protiv nasilja nad ženama.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: EK