Savet Evrope (SE) je saopštio da postoji znatan napredak u sprovođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) u državama članicama, ali da izazova i dalje ima. Najviše novih slučajeva 2019. godine imale su Turska i Rusija, ali je Turska imala i najviše zatvorenih slučajeva.

U najnovijem godišnjem izveštaju Komiteta ministara SE za 2019. godinu, navodi se da je u periodu od 2010. do 2019. godine bilo 2.120 novih slučajeva "koji ukazuju na strukturne i/ili sistemske probleme na nacionalnom nivou" i da je 2.287 takvih slučajeva zatvoreno, što predstavlja stopu okončanja od 108%.

Za razliku od toga, od 2000. do 2010. godine, bilo je 1.470 novih slučajeva, a zatvorena su svega 602, odnosno 41%, navodi se u izveštaju objavljenom 1. aprila.

Generalni direktor SE za ljudska prava i vladavinu prava Hristos Jakomopulos rekao je da su reforme sprovedene u proteklih 10 godina doprinele da se slučajevi sada brže zatvaraju i da broj otvorenih slučajeva konstantno opada.

"Međutim, znatan broj procesa je i dalje u toku i pred nama su mnogi novi izazovi, što ukazuje na značaj konstruktivnog angažmana i saradnje između Saveta Evrope i njegovih 47 država članica u cilju daljeg napretka", naveo je Jakomopulos.

Izveštaj za 2019. godinu ukazuje i na znatno povećanje učešća civilnog sektora u sprovođenju presuda ECHR, navodi se u saopštenju.

U izveštaju piše da su u 2019. najviše novih glavnih slučajeva imale Turska (19), Rusija (18), Rumunija (16) i Italija (10).

Članice SE s najvećim brojem novih ponovljenih slučajeva u 2019. su Rusija (222), Turska (165), Ukrajina (103), Mađarska (89) i Rumunija (73).

Na kraju 2019. najviše otvorenih glavnih slučajeva, u kojima je u toku proces sprovođenja presude, imale su Rusija (219), Turska (155), Ukrajina (119), Bugarska (79) i Italija (56).

Članice SE s najvećim brojem otvorenih ponovljenih slučajeva na kraju 2019. su Rusija (1.444), Turska (534) i Ukrajina (472).

Najviše zatvorenih glavnih slučajeva u 2019. imale su Turska (31), Bugarska (16), Grčka (15), Ukrajina (15) i Rusija (13).

Zemlje s najviše zatvorenih ponovljenih slučajeva u 2019. su Turska (701), Ukrajina (428), Rusija (149), Rumunija (110) i Italija (74).

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com