U EU je u uslovima krize zbog epidemije korona virusa sve više zabeleženih slučajeva rasističkog zlostavljanja ljudi za koje se smatra da su kineskog ili azijskog porekla, upozorila je Evropska agencija za osnovna prava (FRA). U izveštaju objavljenom 8. aprila FRA je ukazala na oblasti u kojima bi mere vlada za borbu protiv širenje COVID-19 mogle da imaju "velike  posledice" po osnovna prava.

Posebno zabrinjava, navodi se u izveštaju, rast rasističkih napada na ljude za koje se smatra da su kineskog ili azijskog porekla.

"Pandemija COVID-19 izazvala je povećanje rasističkih i ksenofobičnih incidenata protiv ljudi koji su, prema percepciji, kineskog ili azijskog porekla, uključujući uvrede, uznemiravanje, fizičku agresiju i 'onlajn' govor mrženje", ukazuje se u izveštaju i upozorava da su se ti ljudi u Evropi suočili sa diskrimancijom i u pristupu zdravstvenim uslugama.

Pored toga, navodi se i da pojedini političari i javne ličnosti u nizu članica EU koriste "ponižavajući i ksenofobičan jezik kada govore o ljudima kineskog i azijskog porekla".

U izveštaju se ukazuje na niz grešaka od strane EU političara, uključujući mađarskog premijera Viktora Orbana koji povezuje krizu zbog epidemiie sa ilegalnom migracijom.

Navdi se i primer lidera Narodne partije - Naša Slovačka Marijana Kotlebe koji je rekao da "zbog otvorenih granica u EU... brojni migranti idu širom Evrope bez ikakve kontrole. A ti ljudi su doneli korona virus u Evropu".

Zaštita podataka

FRA ukazuje i na nedostatke u 'onlajn' sistemu odnosno na "rasprostranjeno" širenje dezinformacija u EU. Tu su, kako se dodaje, i pitanja kojima treba da se bave evropske vlasti za zaštitu podataka.

Sve članice EU su do sada objavile savete o prikupljanju ličnih podataka tokom epidemije korona virusa ali FRA ukazuje na nedostatak harmonizacije nacionalnih pristupa.

"Agencije za zaštitu podataka u članicama objavile su smernice za poslodavce kako da prikupljaju ili koriste informacije a da ne prekrše Opštu uredbu o zaštiti podataka", rekla je za EURACTIV.com šefica za istraživanja i podatke u FRA Džoana Gudi (Joanna Goodey).

Supervizor evropske zaštite podataka rekao je da EU treba da uspostavi svoju "panevropsku COVID-19 mobilnu aplikaciju", s obzirom na razlike između postojećih širom bloka.

Pored toga, u izveštaju FRA, koji je objavljen posle konsultacija sa istraživačima iz svih 27 čanica, ukazuje se na pretnje po osnovna prava povezane sa nizom oblasti, od društveng života, obrazovanja i rada, do slobode kretanja, azila i migracije, kao i na posebne rizike za najranjivije delove društva.

"Posebno se bojazni tiču uticaja virusa samog po sebi i mera za njegovo zauzdavanje, naročito u određenim grupama, poput starih, dece, Roma, migranata i tražilaca azila, beskućnika, ljudi u institucijama, zatvorenika", rekla je za EURACTIV alitičarka FRA Marta Stikings (Martha Stickings).

"Vlade bi morale da vode računa o specifičnom uticaju na te grupe", ističe se u izveštaju.

FRA će nastaviti da prati različite zloupotrebe širom EU i narednih meseci će objaviti nove izveštaje o stanju osnovnih prava za vreme pandemije, navela je ta agencija.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Beta/AP