Za vreme pandemije korona virusa povećane su rodne nejednakosti u redakcijama, pokazalo je istraživanje Međunarodne federacije novinara (IFJ) objavljeno 23. jula.

Prema istraživanju, kriza izazvana Kovidom-19 negativno je delovala na zarade žena, kao i na njihove radne obaveze, napredovanje u karijeri i privatni život.

Tri četrvtine ispitanih navelo je da im je za vreme epidemije povećan nivo stresa a polovina ispitanica kaže da im je ugroženo zdravlje, pri čemu uglavnom imaju problema sa spavanjem.

"Mediji i sindikati moraju da urade više u borbi sa rodnom nejednakošću i uzmu u obzir usklađivanje posla i privatnog života u tim turbulentnim vremenima", rekla je predsedavajuća saveta IFJ za rodnu ravnopravnost Marija Angeles Samperio.

"Vreme je da se uspostave odgovarajuće politike rada na daljinu, osigura podrška ženama kao 'stubovima porodica' i da im se obezbede pristojan rad i jednaka plata", istakla je Samperio.

IFJ, čije je sedište u Briselu, od medijskih organizacija i sindikata širom sveta traži da rodnu jednakost postave za prioritet i unaprede uslove rada žena.

"Takva podrška uključuje pružanje podataka o ženama u struci, integrisanje roda u sve aktivnosti, ponuda obuka, izbor žena na vodeće pozicije u sindikatima, uspostavljanje odbora žena i rodnih politika, kao i dogovaranje boljih ugovora za žene sa menadžerima medija", istakao je generalni sekretar IFJ Antoni Belanger.

Belanger je rekao i da mora da se promeni narativ kako bi rodna jednakost bila nova normalnost.

Istraživanje IFJ je obuhvatilo 558 novinara iz 52 zemlje.

Ranije ove godine IFJ je objavio studiju koja je ukazala na pogoršanje uslova rada novinara oba pola u uslovima otpuštanja i napada na medijske slobode tokom pandemije.

Izvor: AP

Foto: Beta