Evropska komisija je usvojila novi desetogodišnji plan za podršku Romima u EU fokusiran na sedam ključnih oblasti - jednakost, inkluziju, participaciju, obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje.

Za svaku od oblasti u fokusu Komisija je postavila nove ciljeve i preporuke članicama kako da ih dostignu.

Potpredsednica Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vera Jurova istakla je na prestavljanju plana 7. oktobra da u poslednjh deset godina nije urađeno dovoljno da se podrži romska populacija u EU.

"Mnogi se i dalje suočavaju sa diskriminacijom i rasizmom. To ne možemo da prihvatimo. Danas se ponovo pokrećemo da ispravimo situaciju, sa jasnim ciljevima i obnovljenom posvećenošću da postignemo realne promene u narednih deset godina", rekla je Jurova.

Evropska komesarka za jednakost Helena Dali rekla je da EU, da bi postala prava Unija jednakosti, mora da obezbedi da se milioni Roma tretiraju jednako, da budu socijalno uključeni i sposobni da učestvuju u društvenom i političkom životu bez izuzetaka.

"Očekujemo da sa upravo predstavljenim ciljevima do 2030. načinimo stvarni napredak ka Evropi u kojoj će Romi biti deo različitosti Unije, učestvovati u društvenom životu i imati prilike da u punoj meri doprinesu i imaju koristi od političkog, društvenog i ekonomskog života u EU", rekla je Dali.

Sa ciljem postizanja pune jednakosti, Komisija je predložila minimalne ciljeve za 2030. uključujući smanjenje udela Roma koji su iskusili diskriminaciju najmanje za polovinu, udvostručenje udela Roma koji izveštavaju kada iskuse diskriminaciju, smanjenja jaza u siromaštvu između Roma i opšte populacije barem za polovinu.

Među ciljevima je i smanjenja jaza u učešću dece u ranom obrazovanju barem za polovinu, smanjenje udela romske dece koja idu u odvojene osnovne škole za najmanje polovinu u članicama koje imaju značajnu romsku populaciju i smanjenje, takođe najmanje za polovinu, jaza u zaposlenosti i rodnog jaza u zaposlenosti.

Ciljevi su i smanjenja jaza u očekivanom životu barem za polovinu, smanjenje jaza u nemanju stana za najmanje trećinu i obezbeđenje da najmanje 95% Roma ima pristup vodi iz česme.

Komisija je predložila i smernice i mere koje će doprineti ostvarenju zadatih ciljeva. One uključuju razvoj sistema podrške za Rome žrtve diskriminacije, kampanje podizanja svesti u školama, podršku finansijskoj pismenosti, veće zapošljavanja Roma u javnim institucijama, unapređenje pristupa lekarskim pregledima, skriningu i planiranju porodice za Romkinje.

Komisija je pozvala članice da do septembra 2021. dostave nacionalne strategije za unapređenje položaja Roma i izveštavaju o napretku na dve godine dok će ona pratiti ispunjavanje ciljeva za narednih deset godina.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/European Commišion/Mauro Bottaro