Žene su na putu da dostignu paritet u diplomatiji članica EU i zemalja Grupe 20, ali ne i među ambasadorima, a da bi ih bilo koliko i muškaraca u vojsci, biće im potrebno više stotina godina, pokazao je "ŠIkjuriti indeks" (SHEcurity Index) objavljen 27. oktobra.

Ipak, razlike su velike i npr. diplomatske službe nekih zemalja, poput Švedske, Finske ili Estonije, nadomak su paritetu između ambasadora i ambasadorki a kod drugih je, poput Belgija i Češke, tek svaki deseti ambasador žena.

Žene čine samo četvrtinu ambasadora u zemljama EU i Grupe 20, iako u proseku čine 43,5% diplomata, navele su autorke indeksa i studije, evroposlanica Hana Nojman (Hannah Neumann) i Leoni Hopgud (Leonie Hopgood).

U politici su žene sve zastupljenije u nacionalnim parlamentima ali će do ravnopravnosti u odborima za spoljnu politiku i odbranu biti potrebno gotovo 100 godina.

U vojsci žene čine 11% vojnog osoblja ali njihov broj sporo raste i do jednake zastupljenosti, gledano prema napretku između 2009. i 2018, biće potrebno između 325 godina u EU i 465 godina u NATO.

Istovremeno žene čine četvrtinu policijskih snaga i za paritet će im, na osnovu napretka zabeleženog između 2009. i 2017, biti potrebno 58 godina, navodi se u studiji.


Kod civilnih i vojnih misija do uspostavljanja rodnog pariteta na vodećim pozicijama u mirovnim misijama UN biće potrebno pet godina ali je procenat žena u vojnom osoblju u tim misijama ispod 5%.

Situacija je još ozbiljnija u misijama EU i nijedna žena nikada nije bila komandant ili zamenik komandanta vojne misije u sklopu CSDP (Zajedničke spoljne i bezbednosne politike).

U biznisu žene čine samo između šest (u Nemačkoj) i 23% (u SAD) članova uprava kompanija koje proizvode oružje i tu je njihov broj mnogo manji nego u upravama kompanija iz drugih sektora.

Predočeni podaci, istakle su autorke, pokazuju koliko se sporo i nejednakim tempom ide ka rodnom paritetu i većem učešću žena u spoljnoj i bezbednosnoj politici.

Kako su dodale, neprihvatljivo je da se čeka da prođe još jedan vek do postizanja rodnog pariteta.

Autorke studije navele su i da se nadaju da će podaci iz "ŠIkjuriti indeksa" doprineti podizanju svesti i podstaći vlade da prikupe nedostajuće podatke, da će istraživači koristiti podatke za dublje analize, kao i da će indeks pokrenuti razgovore o konkretnim akcijama radi napretka ka rodnom paritetu.  

Podaci za indeks su prikupljeni u EU, njenim članicama i zemljama Grupe 20 industrijski razijenih zemalja.

Rezultati "ŠIkjuriti indeksa" objavljeni su u godini u kojoj se obeležava 20 godina Rezolucije UN 1325 "Žene, mir i bezbednost".

"Nastavićemo projekat i nadamo se da ćemo na 21. godišnjicu Rezolucije 1325, u oktobru 2021, imati bolje podatke. Do tada diskusije o jednakoj zastupljenosti žena u oblasti mira i bezbednosti neće oslabiti, niti ćemo dostići paritet", zaključile su Nojman i Hopgud.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta