Evropska komisija predstavila je 12. novembra prvu EU Strategiju za ravnopravnost LGBTIQ osoba, koju je najavila predsednica EK Ursula fon der Lajen u svom prvom govoru o stanju Unije u septembru.

Kako je navela EK, iako se poslednjih godina beleži napredak ka ravnopravnosti LGBTIQ osoba, njih 43% i dalje se oseća diskriminisano a pandemija korona virusa je samo pogoršala situaciju.

Strategija se bavi nejednakostima i izazovima koji pogađaju LGBTIQ osobe i predviđa niz mera za narednih pet godina.

U dokumentu se predlaže da se spisak krivičnih dela proširi da obuhvati zločin iz mržnje prema LGBTIQ osobama.

Takođe Strategija osigurava da se bojazni LGBTIQ zajednice bolje odražavaju u kreiranju politika EU kako bi i oni imali jednake mogućnosti da napreduju i participiraju u punoj meri u društvu.

"Svako treba da se oseća slobodnim da bude onakav kakav je, bez straha i progona.. Prva strategija na nivou EU će ojačati naše zajedničke napore da obezbedimo da se svi tretiraju jednako", rekla je potpredsednica EK za vrednosti i transparentnost Vera Jurova.

Strategijom za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020-2025 predviđen je niz mera oko četiri stuba tog dokumenta - borbe protiv diskriminacije, osiguranja bezbednosti LGBTIQ osoba, izgradnje inkluzivnog društva i borbe za jednakost LGBTIQ u svetu.

"Jednakost i nediskriminacija su osnovne vrednosti i osnovna prava u EU. To znači da svi u EU treba da se osećaju bezbedno i slobodno bez straha od diskriminacije ili nasilja zbog seksualne orijentacije, rodnog identiteta... Još smo daleko od pune inkluzije i prihvatanja koje LGBTIQ osobe zaslužuju", rekla je evropska komesarka za jednakost Helena Dali.  

Pod vođstvom komesarke Dali i uz podršku Radne grupe za jednakost, Komisija će integrisati borbu protiv diskriminacije LGBTIQ osoba u sve politike i glavne inicijative EU.

Komisija je navela i da ohrabruje članice da razvijaju najbolje prakse i naprave svoje akcione planove a ona će pratiti  sprovođenje Strategije i 2023. predstaviti izveštaj o napretku.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta