Zaposlenima mora biti dozvoljeno da van radnog vremena isključe digitalne uređaje a da se zbog toga ne suoče da posledicama, složili su se 2. decembra u Odboru Evropskog parlamenta za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL).

Taj odbor je sa 31 jednim glasom za, šest protiv i 18 uzdržanih usvojio rezoluciju u kojoj se navodi da članice EU moraju da obezbede da radnici mogu da ostvare svoje pravo "da se diskonektuju", uključujući i kolektivnim ugovorima.

Evroposlanici su istakli da je to pravo od vitalnog značaja za zdravlje zaposlenih, saopštio je Evropski parlament.

Kultura "uvek uključen" i rastuće očekivanje od zaposlenih da budu stalno dostupni može negativno da utiče na balans između života i rada, fizičko i mentalno zdravlje, kao i blagostanje ljudi, uvereni su u Odboru.

Poslanici iz EMPL pozvali su Evropsku komisiju da predloži EU direktivu o pravu da se bude "isključen" koje nije eksplicitno navedeno u pravu EU.

Oni su istakli i da mogućnost da se isključe sa posla treba da bude osnovno pravo koje dozvoljava radnicima da se bez posledica ne bave radnim zadacima i elektronskom komunikacijom van radnog vremena.

Očekuje se da se o ovoj nezakonodavnoj rezoluciji glasa na plenarnoj sednici u januaru 2021.

Nakon što je odobri EP, biće prosleđena Komisiji i članicama EU na sprovođenje kao deo budućih regulativa.

Prema istraživanju Evropske fondacije za unapređenje uslova života i rada (Eurofound), više od trećine radnika EU sada radi od kuće.

Digitalni alati i informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju rad s bilo kod mesta i u bilo koje vreme ali mogu da imaju ozbiljne posledice jer produžavaju radno vreme, brišu granice između rada i privatnog života i doprinose pojavi "digitalnih nomada", što je sve pojačano u uslovima korona krize, navodi se.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com