Broj Slovaka koji na popisu stanovništva potvrde svoju pripadnost određenoj verskoj zajednici odrediće, prema novom zakonu, koliko će novca crkva dobiti od države. Novina je i da prvi put među opcijama za religiju građani mogu da izaberu islam.

Popis stanovništva počeo je 15. februara i traje šest nedelja.

Euraktiv Slovačka piše da će rezultati popisa prvi put u istoriji uticati na to koliko novca crkva dobija od države.

Prema izmenama zakona iz 2019, davanja države crkvi biće smanjena ako popis pokaže da joj je broj vernika smanjen za 10%. Ukoliko je broj vernika porastao, i doprinos države crkvi biće veći.

Na prethodnom popisu u Slovačkoj 2011. godine 62% stanovnika su se izjasnili kao vernici rimokatoličke crkve.

Pored 52 miliona evra za 2021, država plaća učitelje veronauke u osnovnim školama i na teološkim fakultetima, doprinosi verskim spomenicima kulture, školama i objektima socijalnih usluga, obezbeđuje crkvama i neke druge direktne i indirektne subvencije.

Prema kampanji Bez religije (#BezVyznania), 77% Slovaka ne želi da se njihovim novcem finansijski podržava crkva.

U Slovačkoj je u toku još nekoliko kampanja povezanih sa popisom, uključujući onu za ohrabrivanje ljudi da kao drugo državljanstvo upišu evropsko.

Traje i kampanja za podsticanje istopolnih brakova da se registruju pošto država trenutno nema zvanične podatke o LGBTI zajednici.

Upitnik međutim ne sadrži pitanje o seksualnoj orijentaciji.

Islam prvi put u upitniku

Građani Slovačke na ovom popisu moći će prvi put da se izjasne kao vernici islamske religije. Naime, u okviru pitanja o relgiji moći će da se bira između 21 verske zajednice - 18 registrovanih i tri neregistrovane (islam, budizam i hinduizam), objavila je Evropska komisija.

Na prethodnim popisima Muslimani su mogli da izaberu opciju "ostalo" za versku pripadnost jer islam nije bio naveden.

Islam trenutno u Slovačkoj nije registrovana religija jer broj vernika ne ispunjava zahtev za registraciju od 50.000 aktivnih vernika.

Mnogi kritikuju taj zakon i smatraju da ne treba da se primenjuje suviše striktno. Takođe ga smatraju diskriminatorskim i vide ga kao prepreku za osnovno pravo slobode veroispovesti.

Kako se navodi, potpuniji podaci o verskim zajednicama prikupljeni za vreme popisa mogu da pomognu da se politikama ili merama utiče na jačanje verske slobode u Slovačkoj.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com