Nekoliko velikih francuskih džamija izrazilo je zabrinutost da će predložena zabrana klanja živine bez prethodnog omamljivanja životinja na kraju dovesti do zabrane halal piletine, ali ministarstvo poljoprivrede takve tvrdnje smatra neosnovanim.

Velike džamije u Parizu, Lionu i Evriju su saopštile da su zabrinute zbog "dramatične situacije" jer promena pravila praktično znači da od jula klanje živine u skladu sa halal praksom "više neće biti dozvoljeno" u Francuskoj.

Džamije su to procenile na osnovu tehničkih instrukcija koje je francusko ministarstvo za poljoprivredu i hranu objavilo prošlog novembra.

Zbog novih pravila, koja zabranjuju klanje životinja bez prethodnog omamljivanja, neće moći da se garantuje poštovanje "dogmatskih i osnovnih principe halal ritualnog klanja", navodi se u saopštenju džamija.

Prema instrukcijama ministarstva "životinje moraju da budu pošteđene svakog bola, stresa i patnje koja se može izbeći" i a prilikom klanja mora se postići "gubitak svesti i osetljivosti sve živine nakon omamljivanja i održavati tokom procesa krvarenja do smrti".

U dokumentu ministarstva se takođe navodi da pojedine klanice mogu biti izuzete od zahteva da se životinje ošamute pre klanja, a ministarstvo je negiralo da je uvelo zabranu prakse klanja bez omamljivanja.

"Prema našem saznanju, posle objavljivanja tih instrukcija nije izrečena suspenzija odobrenja izuzeća" izjavio je za EURACTIV.com portparol ministarstva poljoprivrede.

Portparol je rekao da te instrukcije samo pojašnjavaju uredbu objavljenu 2011, kojom su određeni uslovi koje klanice moraju da ispune da bi bile izuzete od tih pravila.

Balansiranje dobrobiti životinja i verskih sloboda

To je drugi put za nekoliko meseci da je ova tema pokrenula javnu debatu.

Izrael je u decembru kritikovao EU posle presude Suda pravde u Luksemburgu u korist uredbe belgijskog regiona Flandrija, kojom je zabranjeno klanje bez omamljivanja. Izrael je tvrdio da se time sprečava slobodno vršenje verskih praksi.

Prema sudskoj presudi od 17. decembra 2020, članice EU mogu da odluče da dozvole izuzeća od zabrane klanja bez omamljivanja, ali da takođe imaju pravo da obavežu klanice da koriste reverzibilne postupke omamljivanja koji ne rezultiraju smrću životinja.

"Sud je naveo da mere koje je uvela Flandrija "postižu pravednu ravnotežu između važnosti dobrobiti životinja i slobode jevrejskih i muslimanskih vernika da praktikuju svoju veru".

Izvor: EURACTIV.com

Foto: Pixabay.com