Slovenački parlament usvojio je amandamane na krivični zakonim kojima je redefinisan pojam seksualnog pristanka u skladu sa koncepcijom "samo da znači da", što predstavlja značajnu promenu u odnosu na dosadašnji sistem u kojem je prema zakonu krivično delo silovanja postojalo ako je uključivalo i fizičku silu ili ozbiljne pretnje.

Usvajanje amandmana 5. juna usledilo je nakon dve i po godine dugih, povremeno i žestokih rasprava, podstaknutih slučajem silovanja u kojem je napadač optužen za nezakonitu prinudu, a ne za silovanje, pošto je žrtva bila bez svesti i nesposobna da se brani.

Taj slučaj je dao krila pokretu #MeToo u Sloveniji i izazvao masovnu kampanju koja se povremeno sukobljavala sa vladinom nespremnošću da usvoji izmene, koje su mnogi smatrali suviše radikalnim.

Feministička nevladina organizacija Institut 8. mart, koja je predvodila kampanju, čak je počela da skuplja potpise birača za pokretanja građanske zakonodavne inicijative, nakon čega je vlada izašla i sa svojim predlogom zakona.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Matic Zupan ocenio je da je Slovenija "kao društvo sazela u tolikoj meri, da je spremna da zaštiti seksualni integritet i u širem smislu te reči".

Pravni sistem, prema njegovim rečima, više neće morati da procenjuje da li u nekom slučaju postoji element sile da bi mogao da bude kvalifikovan kao silovanje, već će sila samo biti otežavajuća okolnost.

Tokom rasprave u parlamentu, mnogi poslanici su priznali da zasluge za mobilizaciju javnosti oko tog pitanja pripadaju nevladinim organizacijama.

Poslanica Socijaldemokrata Bojana Muršič rekla je da inicijativa za zakonske izmene ne pripada nijednoj partiji, već da je to zakon brojnih građana, aktivista i nevladinih organizacija koji su se godinama borili za prava žena.

Darja Zaviršek, šefica katedre za saocijalnu pravdu i inkluziju na fakultetu za socijalni rad Univerziteta u Ljubljani, ocenila je da usvajanje amandmana predstavlja "džinovski korak u pravcu formalne ravnopravnosti muškaraca i žena" koji će voditi novom pogledu na ljudske odnose.

Izvor: EURACTIV.com, STA

Foto: Pixabay