Diskriminacija pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj, pre svega Srba i Roma, i dalje je prisutna uprkos napretku u toj oblasti, zaključio je Savetodavni komitet Saveta Evrope (SE) za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina.

U danas objavljenom petom mišljenju o zaštiti nacionalnih manjina u Hrvatskoj, Komitet je naveo da je zakonski okvir u toj zemlji "u skladu sa odredbama" Okvirne konvencije, da je usvojeno "sveobuhvatno antidiskriminaciono zakonodavstvo i uspostavljene strukture za promociju jednakog tretmana i rešavanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije na nacionalnom i regionalnom nivou".

Ali diskriminacija prema osobama koje pripadaju određenim grupama "opstaje", naročito prema pripadnicima romske i srpske nacionalne manjine, uključujući povratnike, naveo je Komitet.

Komitet navodi da je od prethodnog izveštaja o Hrvatskoj zabeležen rast broja zločina iz mržnje i "incidenata sa govorom mržnje u medijima i političkom diskursu".

"Naglo jačanje radikalnog nacionalizma imalo je negativan uticaj na uživanje manjinskih prava, naročito u teško pogođenim postkonfliktnim oblastima", piše u mišljenju Komiteta.

Komitet pozdravlja "proces pomirenja" koji se dogodio u leto 2020. godine kada je potpredsednik Vlade Hrvatske, iz reda srpske nacionalne manjine, "učestvovao na komemoraciji u čast oslobođenja hrvatske teritorije", odnosno obeležavanju Dana pobede, dok su hrvatski premijer i drugi članovi vlade odali počast srpskim žrtvama rata.

U Mišljenju se izražava kritika zbog toga što javnom debatom, povezanom sa nacionalnim manjinama, "dominira retorika protiv manjina i predrasude", a najteže su, kako se navodi, "pogođene osobe koje pripadaju srpskoj i romskoj nacionalnoj manjini".

Komitet poziva na jačanje funkcije zaštitnika građana i poboljšanje efikasnosti sistema besplatne pravne pomoći, kao i na povećanje uticaja obuke o zaštiti ljudskih prava i nediskriminaciji za pripadnike policijskih i pravosudnih organa, jer bi takve mere, kako se navodi, više dopirale do osetljivih grupa i umanjile neprijavljivanje slučajeva diskriminacije.

U dokumentu se hvali Vlada Hrvatske što je nastavila da sprovodi politike i programe za poboljšanje socijalne inkluzije Roma u svim poljima života.

Vlada je, kako se navodi, usvojila i Operativne programe za nacionalne manjine za period od 2017. do 2020. godine, i opšti, za zaštitu i unapređenje prava svih nacionalnih manjina, i specifične, za sedam nacionalnih manjina. Nacionalne manjine su jednoglasno pozdravile ove programe kao doprinos ostvarivanju njihovih prava i povećanju njihove kulturne autonomije, dodaje se.

Komitet ocenjuje da se "negativni stereotipi" u štampanim, audio-vizuelnim i društvenim medijima ne osuđuju i ne kažnjavaju u dovoljnoj meri.

Pripadnici nacionalnih manjina prečesto nisu prisutni u radio i televizijskim emisijama, a javnim medijima nedostaju ljudski i finansijski resursi za obezbeđivanje kvantitativnih i kvalitativnih produkcija za pripadnike nacionalnih manjina.

U Mišljenju, između ostalog, Komitet poziva hrvatske vlasti da poboljšaju efikasnost besplatne pravne pomoći kako bi svim pripadnicima nacionalnih manjina bio obezbeđen jednak pristup pravdi, i preporučuje obezbeđenje istaknutijeg prisustva nacionalnih manjina u javnim medijima povećanjem kvantiteta i kvaliteta medijske produkcije za pripadnike nacionalnih manjina, kao i povećanjem finansijskih i ljudskih resursa koji se izdvajaju za javne radio i TV programe razvijene za nacionalne manjine.

Izvor: Beta

Foto: SE