Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer zatražio je od Evropske komisije da bude brža u repatrijaciji migranata i da odustane od "besmislene" rasprave o njihovoj raspodeli po zemljama članicama EU.

Nehammer, koji je član konzervativne vladajuće Austrijske narodne partije (OeVP) kancelara Sebastijana Kurca, i grčki ministar za migracije Notis Mitarakis su na radnom sastanku u Beču pozvali EU na "proaktivno delovanje" u rešavanju migrantske krize.   

"Evropska komisija mora da demonstrira veću brzinu prilikom sprovođenja sporazuma o vraćanju izbeglica i da odustane od besmislene rasprave o raspodeli", rekao je Nehammer, a preneo portal EURACTIV Nemačka.

Mitarakis je rekao da je potrebno jedinstveno delovanje EU kada je reč o sporazumu o vraćanju izbeglica, i ocenio da je pitanje raspodele migranata unutar Unije "moguće rešiti tek kada se stane na put prilivu izbeglica".

Nehamer se saglasio i sa predlogom Grčke, da Turska bude proglašena sigurnom trećom zemljom za migrante iz zemalja poput Pakistana, Somalije, Avganistana, Sirije i Bangladeša.

Ukoliko bi takav predlog prošao, migranti iz tih zemalja koji preko Turske stignu u Grčku, više ne bi imali pravo da zatraže azil u EU i bili bi automatski vraćani nazad.

Austrijski ministar je i na sastanku sa grčkim kolegom ponovio da smatra da je vredan razmatranja i sporni, veoma restriktivni novi danski zakon o azilantima.

Nehamer je ranije pozdravio danski zakon, usvojen početkom juna, koji predviđa da podnosioci zahteva za azil u Danskoj još dok se njihov zahtev obrađuje budu prebačen u treće zemlje, gde bi sačekali konačnu odluku.

On je najavio da će u junu posetiti Dansku da vidi kako zakon funkcioniše u praksi.

Evropska komisija je novi zakon Danske, koja je inače poznata po veoma restriktivnoj imigracionoj politici, osudila veoma problematičan u pravnom i humanitarnom smislu.

Portparol EK Adalbert Janc pojasnio je da rešavanje zahteva za azil u odsustvu podnosioca "nameće fundamentalno pitanje o njegovom pristupu proceduri i efikasnoj zaštiti". "To nije moguće uz postojeća pravila EU, niti uz predloge iz novog pakta o migraciji i azilu", rekao je Janc.

Zakon su, pored Evropske komisije kritikovale i UN i organizacije zaštitu ljudskih prava.

Austrijski ministar je prošle sedmice na sastanku ministara unutrašnjih poslova EU u Luksemburgu ocenio i da treba do daljnjeg zadržati granične kontrole među zemljama šengenskog prostora, i da je uslov za njihovo ukidanje funkcionalna i i "nepropusna" spoljna granica Unije.

"Austrija s tom pitanju zalaže za to da se već ispred spoljnih granica EU počne sa vraćanjem u zemlje porekla onih ljudi koji neće imati osnov da ostanu u Uniji", rekao je Nehamer.

Evropska komisija je u više navrata naglasila da je od "vrhunske važnosti" da Šengenska zona što pre ponovo počne da funkcioniše bez unutrašnjih granica.

Izvor: EURACTIV.com

Foto: BMI.gv.at