Predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost (KTRR) Zorana Mihajlović izjavila je 27. jula da će pomoć od 17,3 miliona dinara, koje je dobilo pet ženskih organizacija iz različitih delova Srbije, doprineti da 1.000 žena bude ekonomski osnaženo.

Državne podsticaje dobili su Društvo za razvoj kreativnosti, Etno-mreža, Lužničke rukotvorine – Ženski etno-centar, Udruženje Laris i Zrenjaninski obrazovni centar.

Pomoć je dodeljena u okviru druge faze projekta "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koje realizuje KTRR, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, UN Women i uz finansijsku podršku EU.

Kao rezultat izabranih projekata, najmanje 1.000 seoskih žena i žena iz marginalizovanih grupa iz različitih delova Srbije biće osnaženo kroz programe razvoja veština i usvajanja praktičnog znanja, nabavku opreme i podršku razvoju biznisa.

Mihajlović je na dodeli pomoći za ekonomsko osnaživanje žena u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu rekla da je više od 1.600 žena kroz ovaj projekat od 2018. godine učestvovalo u različitim obukama ili nabavilo opremu da otvori svoju radnju ili malo preduzeće.

Ona je podsetila da je stopa zaposlenosti žena u Srbiji 42%, a muškaraca 58%, a da je u neformalnom sektoru stopa zaposlenosti žena gotovo 65%.

"Prosečna zarada žena je skoro 10.000 dinara niža, a za vreme pandemije žene su te koje su ostajale kod kuće pre svega da bi brinule o drugim članovima porodice, dok su muškarci razmišljali o obukama i dodatnom obrazovanju. To su sve jazovi koji postoje u našem društvu", navela je ministarka.

Ocenila je da je oko 70% žena koje su pokrenule svoj posao to uradilo jer nisu mogle da se zaposle, ali da je svega oko 3% žena uspelo da dobije kredit za otpočinjanje posla.

"Treba da damo snažniju podršku ženama koje žele da budu preduzetnice, da mogu da imaju obuke, da mogu da nabave opremu, posebno u ruralnim sredinama, i da radimo više na stvaranju jednakih uslova na tržištu rada za muškarce i žene", kazala je ona.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da zrelo demokratsko društvo ne skriva istinu da rodna neravnopravnost i dalje postoji.

"Treba da ponudimo rešenja kako da osnažimo žene, gde je ekonomsko osnaživanje veoma važno, ne samo u Srbiji. Poslednji izveštaji Evropske komisije pokazuju da je pandemija napravila dodatni teret ženama, što pokazuje koliko je teško da se napreduje, a koliko je lako napraviti korake unazad", navela je ona.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici izjavio je da je važno stvoriti još veći broj prilika da se eliminišu ekonomske i socijalne barijere kako bi se ostvarila bolja ravnoteža između muškaraca i žena.

"Srbija ima akcioni plan za rodnu ravnopravnost, a EU ima priliku da podrži aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti dodelom bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena", rekao je Fabrici i istakao da će Delegacija EU nastaviti sa snažnom podrškom institucijama i NVO u oblasti rodne ravnopravnosti.

Programska menadžerka UN Women u Srbiji Jelena Sekulić-Nedeljković rekla je da bi prema nekim procenama puna ravnopravnost žena i muškaraca mogla da se desi za 99,5 godina, ali da time niko nije zadovoljan i da treba da se radi na tome da se ciljevi ostvaruju brže.

Izvor: Beta

Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike