Dobitnik regionalne nagrade "Nansen" za 2021. godinu, koju Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) dodeljuje za pomoć izbeglicama, je nezavisni pravnik za ljudska prava iz Beograda Nikola Kovačević. To je prvi put da je nagrada "Nansen" dodeljena nekom iz Srbije i sa Zapadnog Balkana.

UNHCR je saopštio da Kovačević (32) podržava tražioce azila i izbeglice, posebno pomažući u njihovom pristupu teritoriji i tokom procedure azila, kao i u slučajevima kolektivnog proterivanja (potiskivanja sa granice).

Šefica Predstavništva UNHCR u Srbiji Frančeska Boneli istakla je da nagrada koju je Kovačević dobio predstavlja priznanje ne samo njegovoj posvećenosti, nego i naporima koje su u zaštitu izbeglica u Srbiji uložili brojni akteri poput državnih institucija i predstavnika civilnog sektora.

"Za one koji su primorani da napuste svoje domove, jedan od glavnih preduslova za nastavak normalnog života je da im se prizna potreba za međunarodnom zaštitom i da imaju zagarantovana prava. Nikola je uvek išao jedan korak dalje u zaštiti izbeglica", rekla je Boneli.

"Nansenova nagrada koju je dobio priznanje je ne samo njegovoj posvećenosti, nego i naporima koje su u zaštitu izbeglica u Srbiji uložili brojni akteri poput državnih institucija i predstavnika civilnog sektora. Oni su tokom proteklih decenija pružali pomoć i zaštitu mnogim izbeglicama iz regiona i van njega, pokazujući solidarnost i omogućavajući im da u Srbiji pronađu bezbednost i iznova započnu svoje živote“, rekla je Boneli.

Kovačević je istakao da mu je velika čast što je dobio regionalnu "Nansenovu" nagradu i dodao da ona za njega predstavlja istovremeno i veliku odgovornost i veliki podsticaj.

"Ova nagrada za mene znači i veliku odgovornost, ali istovremeno predstavlja i pravi podsticaj da nastavim da se borim za nasleđe Konvencije o statusu izbeglica iz 1951. godine i pomažem onima kojima je neophodna međunarodna zaštita u vreme sve veće ksenofobije, sumraka ljudskih prava na granicama i sve većeg nedostatka solidarnosti”, rekao je Kovačević.

"Uvek mi je bila čast da stanem uz izbeglice i ovu nagradu posvećujem svim ljudima koji su primorani da napuste svoje domove", naglasio je Kovačević.

Ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmid rekao je da "Vlada Švajcarske i Kanton Ženeva podržavaju Nansenovu nagradu od njenog uspostavljanja 1954. godine".

"Danas nam je čast da možemo da proslavimo dodelu ove prestižne nagrade osobi sa Zapadnog Balkana. Regionalni pobednik za Evropu odabran je među 24 kandidata, koji su nominovani za njihov izvanredan rad u pružanju podrške izbeglicama, raseljenim licima i osobama bez državljanstva“, izjavio je Šmid,

UNHCR-ova nagrada Nansen za pomoć izbeglicama ustanovljena je 1954. godine i njom se odaje priznanje pojedincima, grupama i organizacijama koje prevazilaze svoje dužnosti u oblasti zaštite izbeglica, raseljenih lica i lica bez državljanstva.

Od 2017. godine dodeljuje se i na regionalnom nivou, za Afriku, Aziju, Evropu i Bliski istok.

Izvor: Beta

Foto: Beta