U Švajcarskoj će od 1. januara transrodne osobe moći da promene ime i oznaku pola u ličnim dokumentima samo odlaskom u matičnu službu, bez hormonske terapije, medicinske dijagnoze ili dodatnih evaluacija.

Švajcarska će se time pridružiti maloj grupi evropskih zemalja u kojima je pravna tranzicija moguća bez brojnih birokratskih prepreka. Promena podataka u ličnim dokumentima trans osoba već je olakšana u Irskoj, Belgiji, Portugalu i Norveškoj.

Prema novim propisima, svako ko je stariji od 16. godina i nije pod starateljstvom moći će da promeni oznaku pola i ime izjašnjavanjem u matičnoj službi. Mlađim osobama i onima koji su pod zaštitom odraslih biće potrebna saglasnost staratelja.

Prema sadašnjim standarima u Švajcarskoj za pravnu tranziciju neophodan je sertifikat medicinskog stručnjaka kojim se potvđuje transrodni identitet osobe.

U nekim švajcarskim kantonima potrebno je da osoba prima hormonsku terapiju ili uradi operaciju prilagođavanja pola rodnom identitetu da bi mogla da promeni oznaku pola u dokumentima, dok se za promenu imena može tražiti dokaz da novo ime nezvanično koristi nekoliko godina.

Švajcarci su na referendumu u septembru glasali za legalizaciju istopolnih brakova, kao i za pravo da istopolni parovi usvajaju decu. Inače poznata kao društveno konzervativna zemlja, Švajcarska je jedna od poslednjih država zapadne Evrope koja je legalizovala istopolne brakove.

Novim propisima Švajcarska će postati jedna od samo dvadesetak zemalja u celom svetu koje imaju za cilj da odvoje izbor pola od medicinske tranzicije.

Neke evropske zemlje, uključujući Dansku, Grčku i Francusku, uklonile su uslov medicinskih procedura, kao što su operacija prilagođavanja pola, sterilizacija ili psihijatrijska procena, ali imaju neke druge zahteve i uslove.

Španija je u junu usvojila nacrt zakona kojim se svima starijim od 14 godina dozvoljava da pravno promene rod bez medicinske dijagnoze ili hormonske terapije.

Nemačka je 2018. postala prva evropska zemlja koja je uvela opciju trećeg roda u ličnim dokumentima, ali je ove godine odbacila dva predloga zakona o pravu transrodnih osoba na samoodređenje.

Izvor: EURACTIV.com with Reuters

Foto: Pixabay.com