Broj prijavljenih slučajeva diskriminacije u Nemačkoj i dalje je veliki a najviše ih se odnosi na rasnu diskriminaciju, pokazao je novi izveštaj Savezne agencije za borbu protiv diskriminacije.

U 2021. Agencija je dobila 5.617 zahteva za konsultacije u vezi sa Opštim zakonom o jednakom tretmanu (AGG), što je drugi po veličini broj od 2006, od kada Agencija prati te podatke.

"Prijavljeni broj je alarmantan ali i pokazuje da postoje ljudi koji neće da trpe diskriminaciju i koji traže pravni savet", rekla je nezavisna savezna komesarka za borbu protiv disikriminacije Ferda Ataman predstavljajući izveštaj u Berlinu.

Od ukupnog broja slučajeva diskriminacije prijavljenih Agenciji u 2021. u skladu sa AGG, 37% se odnosilo na rasnu diskriminaciju, 32% na diskriminaciju osoba sa invaliditetom i hroničnim bolestima a 20% na rodnu diskriminaciju.

Na diskriminaciju po osnovu starosti odnosi se 10% slučajeva, 9% na versku diskriminaciju a 4% na diskriminaciju zbog seksualnog identiteta.

Izveštaj je pokazao i da je najviše slučajeva diskriminacije prijavljeno pri zapošljavanju (28%) i kod pristupa privatnim dobrima i uslugama (33%).

U 37% slučajeva diskriminacija se dogodila u okruženju koje nije ili je samo delimično zaštićeno Opštim zakonom o jednakom tretmanu a najveći broj se odnosi na diskriminaciju u javnim službama, policiji ili pravosuđu.

Konsultativni tim Agencije primio je i više od 2.000 upita koji se odnose na ono što nije pokriveno AGG.

Ako bi se računali i ti slučajevi, ukupan broj prijavljenih dostigao bi 7.750, što je oko nivoa iz 2020. od 7.932 slučaja i osetno više nego 2018. i 2019. - 4.220 odnosno 4.247 slučajeva.

Ataman je pozvala sve koji iskuse diskriminaciju da se suprostave i da se aktivno suoče sa tim problemom.

Takođe je pozvala saveznu vladu da ugroženima pruži bolje mogućnosti za ostvarivanje njihovih prava, npr. produžavanjem rokova za postupanje protiv diskriminacije i omogućavanjem udruženjima da preduzmu pravne mere.

"Nemački antidiskriminacioni zakon konačno mora da zadovolji međunarodne standarde i pruži efikasnu zaštitu od diskriminacije", istakla je Ataman.

Ona je kao prioritete svog tima navela jačanje zaštite od diskriminacije, uključujući reformu AGG, podizanje svesti o AGG i stvaranje sveobuhvatnog spektra savetodavnih usluga.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com