U Srbiji je tokom krize pogoršana situacija sa poštovanjem socijalnih i ekonomskih prava. To se može videti već iz osnovnih podataka o stopi nezaposlenosti, prosečnoj plati i potrošačkoj korpi. Uprkos tome što statistički podaci ukazuju na izvesno poboljšanje u domenu zaposlenosti, ipak skoro svaka četvrta osoba ne može da pronađe posao i većina stanovnika tek s teškoćama izmiruje osnovne potrebe, poput stanovanja i hrane. U još težem položaju su mladi radnici, nekvalifikovani, neobrazovani, radnici bez iskustva, stariji, kao i određene "osetljive" društvene grupe. Međutim, jasna slika ove oblasti se za sada ne može steći. Naime, podaci o socijalnoj isključenosti, koji pružaju sliku o situaciji velikog broja stanovnika koji spadaju u takozvane "osetljive grupe", poput žena, Roma, nezaposlenih i osoba sa invaliditetom, u Srbiji se ne prikupljaju sistematično. Takođe, nema podataka o beskućništvu, iako je stanovanje jedno od osnovnih prava. U smislu statistike pomak je predstavljala Anketa o prihodima i uslovima života kojom se u EU prate socijalna kretanja, a u Srbiji je prvi put sprovedena 2013. U 2014. je donet novi Zakon o radu, ali je još rano za procenu njegovih efekata.

 

Autor: Smiljana Vukojičić Obradović