{prioritet:1}{datum: 19.03.2019}{org: MONS}{mesto: Beograd}Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) organizuje panel diskusiju "Rodne nejednakosti u Srbiji", u utorak, 19. marta, u 14.00 na Ekonomskom fakultetu (Kamenička 6, Beograd).

 

Učesnici će pokušati da odgovore na brojna pitanja - da li se u Srbiji lakše zapošljavaju muškarci ili žene, ko više zarađuje, da li imaju jednako pravo na obrazovanje, šta su "muški" a šta "ženski" poslovi, gde je Srbija po pitanju ravnopravnosti polova u odnosu na EU, koje su preporuke Međunarodne konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.

 

Govoriće:

 

  • Marija Babović, programska direktorka SeConS

 

  • Jelena Žarković Rakić, direktorka FREN

 

  • Biljana Stepanov, direktorka Centra za prava žena

 

MONS je "onlajn" platforma koju su zajednički pokrenuli Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

 

Platforma je pokrenuta u cilju uspostavljanja dijaloga između predstavnika akademske zajednice, civilnog sektora, kreatora politika i donosilaca odluka o značajnim društvenim i ekonomskim pitanjima u Srbiji.

 

Pokretanje platforme podržao je PERFORM, projekat Švajcarske agencija za razvoj i saradnju, koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiš Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friburgu.