Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije, ambasadama SR Nemačke i Republike Portugal, i uz podršku ROMACTED programa, organizuje konferenciju "Međunarodni dan Roma – prevazilaženje anticiganizma u Evropi", u sredu, 7. aprila u 11.00.

Konferencija se organizuje povodom obeležavanja 8. aprila - Međunarodnog dana Roma.

Prema opštoj preporuci Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije broj 13, o prevazilaženju anticiganizma i diskriminacije Roma, anticiganizam je posebno istrajan, nasilan, ponavljajući i uobičajen oblik rasizma. Cilj skupa u Beogradu je da se razgovara o anticiganizmu koji je široko rasprostranjen u Evropi, kao i potencijalnim rešenjima tog problema.

Govoriće:

 • Tobias Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji
  • Pava Čabrilovski, predsednica IO Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji
  • Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
  • Tomas Šib, ambasador Nemačke, u ime predsedavanja Komitetu ministara Saveta Evrope
  • Virdžinija Pina, ambasadorka Portugala, u ime predsedavanja EU
  • Timea Junghaus, izvršna direktorka Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu iz Berlina

  Zbog ograničenja izazvanih epidemijom virusa COVID-19 i ograničenog prostora, mediji su pozvani da događaj prate pre svega preko video linka, nakon registracije. Zainteresovani predstavnici medija treba da se registruju slanjem email-a na adresu caslav.ninkovic@coe.int.

  Zajednički program EU i Saveta Evrope - ROMACTED II "Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou" (2021-2024) prirodni je nastavak primene prve faze programa ROMACTED na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (2017-2020), koji će služiti za konsolidaciju i proširenje napora za poboljšanje integracije romske populacije u lokalnim zajednicama kroz pojačano učešće u kreiranju lokalne politike i sprovođenju lokalnih akcija. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljšavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica.