Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu organizuje seminar o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope u Srbiji u sredu, 16. juna, u 10.00 u hotelu Hajat redžensi (Milentija Popovića 5, Beograd).

Cilj seminara je da pruži platformu za dijalog između Savetodavnog komiteta za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina i relevantnih zainteresovanih strana u Srbiji, kako bi se razmotrile preporuke i utvrdili najefikasniji načini njihove praktične primene.

Uvodne reči:

  • Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Ivana Antić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije
  • Dirk Lorenc, šef političke sekcije pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji

Seminar će se zasnivati na evaluaciji i preporukama sadržanim u Četvrtom mišljenju i Srbiji koje je Savetodavni komitet za okvirnu konvecniju usvojio 26. juna 2019.

Seminar se organizuje u okviru projekta "Promocija različitosti i ravnopravnosti u Srbiji", koji je deo zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope "Horizontal fasiliti za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022".