Centar za evropske politike (CEP) i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) predstaviće Polazni izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu u sredu, 1. decembra u 12:00 na platformi Zoom.

Izveštaj predstavlja pokušaj sagledavanja ključnih pitanja i problema sa kojima se suočavaju građani u pristupu pravdi i mogućnostima unapređenja stanja u pravosuđu, tako da se put pravdi učini efikasnijim, pouzdanijim i izvesnijim.

Govoriće, između ostalih:

  • Milan Filipović, YUCOM
  • Jelena Pejić Nikić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Robert Sepi, Transparentnost Srbija
  • Dušan Protić, programski menadžer, CEP

Izveštaj je proizvod rada 12 organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja, i nastao je pod okriljem projekta Otvorena vrata pravosuđa uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji.

Registracija za praćenje događaja je na linku.

Foto: Pixabay.com