Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje onlajn diskusiju "Kad su ljudi roba: položaj žrtava trgovine i krijumčarenja ljudi" u utorak, 22. februra, u 12 časova.

Povodom Evropskog dana žrtava kriminala koji se obeležava svakog 22. februara već više od trideset godina, BCBP organizuje razgovor o položaju žrtava organizovanog kriminala u srpskom društvu. Kao oblasti organizovanog kriminala sa ogromnim posledicama po ljudske živote, poseban fokus će biti na standardima podrške koju žrtve dobijaju i posebnim izazovima sa kojima se Srbija suočava u oblasti borbe protiv trgovine i krijumčarenja ljudi.

Panelisti:

  • Sanja Ćopić, Viktimološko društvo Srbije
  • Hristina Piskulidis, ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima
  • Nikola Kovačević, pravnik

Zašto se u Srbiji više priča o kriminalcima nego o onima koji od njih stradaju? Šta čeka žrtve kada se za pomoć obrate državi? Kolika je šteta koju organizovani kriminal ima na pojedince i društvo? Ovo su neka od pitanja o kojima će se diskutovati.

Događaj možete pratiti na BCBP YouTube i Facebook kanalima.