Globalni trend manjih porodica ogleda reproduktivne izbore ljudi da imaju onoliko dece koliko žele da imaju, kada to požele. Sa duge strane, kada ljudi nemaju izbor, to ima dugoročne posledice na stope fertiliteta koje su u tom slučaju više ili niže nego što većina ljudi želi, ukazuje Izveštaj o stanju svetskog stanovništva 2018, objavljen 17. oktobra od strane UNFPA, Agencije Ujedinjenih nacija za seksualno i reproduktivno zdravlje.

 

Veličina porodice usko je povezana sa reproduktivnim pravima, koja su zauzvrat povezana sa mnogim drugim pravima, uključujući pravom na adekvatno zdravlje, obrazovanje i zaposlenje. Tamo gde su ljudi u mogućnosti da uživaju svoja prava, oni i napreduju. Kada su ova prava ugrožena, ljudi nisu u mogućnosti da ostvare svoj pun potencijal, što usporava ekonomski i društveni napredak, ukazuje novi izveštaj pod nazivom "Moć izbora: reproduktivna prava i demografska tranzicija".

 

Izveštaj nalazi da nijedna država ne može da tvrdi da svi građani i građanke uživaju reproduktivna prava u svakom trenutku. Većina parova ne može da ostvari željeni broj dece zato što im ili nedostaju ekonomska i socijalna podrška, ili im nedostaju sredstva kojima kontrolišu svoj feritlitet. Nezadovoljena potreba za kontracepcijom sprečava stotine miliona parova da odlučuju o vremenu i broju dece.

 

Relativno visoka stopa neplaniranih trudnoća zabeležena je u našem regionu, delimično zbog ograničenog pristupa modernoj kontracepciji (naročito pilulama), odsustvu seksualnog obrazovanja i ograničenog znanja o prevenciji trudnoće; s druge strane istovremeno naglašavajući da se pristup kontracepciji širom regiona značajno povećao od ranih 90-ih na ovamo.

 

U nekoliko zemalja istočne Evrope izražen je proces depopulacije, naglašava izveštaj. Od 10 zemalja u svetu u kojima je proces depopulacije najizraženiji, sve se nalaze u centralnoj i istočnoj Evropi, uključujući Srbiju, pre svega zbog niske stope fertiliteta, visoke emigracije i niske imigracije. Sa druge strane, države u Evropi koje imaju stope feritiliteta iznad proseka generalno nemaju politike koje ciljaju samo na povećanje fertiliteta, već rodno osetljive porodične politike koje kreiraju uslove i podršku za roditelje da balansiraju radni i porodični život, na taj način im omogućavajući da ostvare željeni broj dece.

 

"Ako kao prioritet stavimo omladinske i 'family friendly' politike, univerzalni pristup kvalitetnoj reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti uključujući modernim kontraceptivima; osiguravanjem boljeg obrazovanja, uključujući rodno osetljivog seksualnog obrazovanja prilagođenom uzrastu; zagovaranjem za promene stavova muškaraca, možemo učiniti da reproduktivni izbori postanu relanost i samim time osiguraćemo da parovi imaju onoliko dece koliko žele. Povećanje fertiliteta mora da bude praćeno drugim merama koje kreiraju okruženje u kojem se ljudi osećaju sigurno da grade svoju budućnost i budućnost svoje porodice", izjavila je dr Doina Bologa, direktorka UNFPA za Srbiju.

 

"Izbor može da promeni svet", piše dr Natalia Kanem, izvršna direktorka UNFPA u predgovoru izveštaja. "On može drastično da poboljša blagostanje žena i devojčica, da transformiše porodice i ubrza globalni razvoj".

 

Saopštenje UNFPA

Foto: UNFPA