Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od nadležnih organa da povuku iz postupka usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije zbog toga što predstavnici osetljivih i diskriminisanih grupa, kao i najšire javnosti, nisu imali priliku da se izjasne o predloženim rešenjima. Tekst Predloga zakona je opterećen izuzetno velikim brojem nedostataka zbog čega je neophodno odložiti njegovo usvajanje i omogućiti svim zainteresovanim stranama da se o njemu izjasne.

 

Vlada Republike Srbije je nedavno utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Suprotno pravnim pravilima koja uređuju postupak izrade i usvajanja nacrta i predloga zakona, onima koji su zainteresovani za sadržaj Predloga zakona nije bilo omogućeno da učestvuju u radu na njegovoj izradi, niti je bila organizovana rasprava o predloženim rešenjima pre nego što ih je Vlada formalno usvojila. Ova činjenica je konstatovana i u tački 9. Analize efekata zakona koja je uz Predlog zakona dostavljena Narodnoj skupštini.

 

Nedostatak široke rasprave o novim zakonskim rešenjima neposredno je sprečio zainteresovane strane da konstruktivno utiču na kvalitet Predloga zakona, a pre svega na otklanjanje njegovih brojnih nedostataka, koji se mogu svrstati u četiri grupe.

 

Prvu grupu čine nedostaci koji se sastoje u jezički besmislenim ili nemogućim konstrukcijama, ali i u pravopisnim greškama. Na primer, u tekstu se koristi reč "neopravdava", te se navodi da je "zabranjeno uznemiravanje... koje je s ciljem ili predstavlja povredu dostojanstva...".

 

Drugu grupu čine nedostaci koji upućuju na to da izmene nisu predložene u skladu sa pravilima pisanja zakona. Na primer, kontradiktorno se propisuje ovlašćenje Poverenika da obrađuje lično ime i druge podatke o učesnicima postupaka koje u vezi sa diskriminacijom vode sudovi, uz obavezu anonimizacije podataka o učesnicima postupka pre nego što se sudske presude dostave Povereniku.

 

Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu Zakona, kao što je brisanje opštih procesnih garancija koje se odnose na postupak po pritužbi, čime se ugrožavaju prava učesnika postupaka i otvara put proizvoljnom odlučivanju Poverenika.

 

Najzad, četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnja stvarnu nameru autora predloženih izmena, kao što je rešenje po kome Poverenik može da odluči da ne postupa po pritužbi ako smatra da se svrha postupaka može ostvariti upozorenjem javnosti ili pak propisivanje prekršajnih novčanih kazni u iznosu koji je desetostruko veći od trenutno propisanih iznosa i to bez obrazloženja.

 

Zbog toga što ukupan broj navedenih nedostataka prevazilazi broj predloženih izmena, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da bi njihovim usvajanjem položaj korisnika Zakona bio značajno pogoršan, smatramo da je neophodno bez odlaganja povući Predlog zakona iz postupka usvajanja, a zatim omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u unapređivanju ovog teksta.

 

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (ĆRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Jednakost.

 

Organizacije koje podržavaju inicijativu: Fond za humanitarno pravo, Edukacioni centar Leskovac, YUROM CENTAR, Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novosadski humanitarni centar, Centar za kriznu politiku i reagovanje, NGO Atina, IzKruga Niš, Fondacija PONS, Autonomni ženski centar, Zrenjaninski centar za jednaka prava, LICELULICE, Astra - Akcija protiv trgovine ljudima, NVO „OFER“, Bujanovac, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Udruženje osoba sa invaliditetom „Jednakost“ iz Prijepolja, Udruženje romsko srpskog prijateljstva Stablo, Centar lokalne demokratije LDA, YUCOM, Peščanik, Inicijativa mladih za ljudska prava, Grupa Izađi, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Romska inicijativa za održivi razvoj (Beograd), Romski centar (Požega), Udruženje beogradskih Cigana svečara (Beograd), Romsko sportsko udruženje Sloboda (Beograd), Šahovski klub Sloboda (Beograd), Glas manjine (Ripanj),    Romski medijski servis (Beograd), RHU ROM LAZAREVAC, Nacionalni tim Roma Srbije (Beograd), Roma world (Niš), ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey, Žene u crnom, Rekonstrukcija ženski fond, Da Se Zna!, IZI VelikiMali, Centar za razvoj građanskog društva Protecta, Heartefact Fund, Beograd Prajd, Queeria, Udruženje građana lužničkih Roma, Udruženje romskih studenata Novi Sad i Udruženja Roma Sloboda.

 

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije

Foto: Freeimages.com