Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je konkurs za prijavu projekata koji će ove godine biti finansirani iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine otvoren do 7. juna 2019. godine i naglasio da ukupna sredstva u tom fondu iznose 30 miliona dinara.

 

Ružić je podsetio da je javni konkurs objavljen 9. maja i pozvao sve koji imaju pravo da se prijave.

 

"Кultura je prioritetna oblast za finansiranje programa i projekata u 2019. godini. Cilj je unapređenje kulturne delatnosti nacionalnih manjina", istakao je Ružić.

 

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, kao i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta, odnosno akademija strukovnih studija.

 

"Ovaj fond je samo jedan od načina na koji želimo da unapredimo prava, položaj i slobode pripadnika nacionalnih manjina", rekao je Ružić i podsetio da je prošle godine usvojen i set zakona koji se odnose na afirmaciju i zaštitu prava nacionalnih manjina.

 

Fond za nacionalne manjine aktiviran je nakon 15 godina zastoja 2017. godine, a sredstva za finansiranje projekata se od tada iz godine u godinu uvećavaju. Ove godine sredstva u Fondu iznose 30 miliona dinara i veća su za 37 odsto nego  u 2018. godini.

 

Od 2017. godine iz Fonda za nacionalne manjine podržano je skoro 100 projekata.

 

Saopštenje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu