Povodom  Svetskog  dana  borbe  protiv  trgovine  ljudima (30. jul), Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima (CZZTLJ) i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS upozoravaju da je u Srbiji od 2012. godine do kraja juna 2020. godine identifikovano 599 žrtava trgovine ljudima, od kojih čak 39% čine deca.

U vremenu mešovitih migracija, izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjivu društvenu grupu koja je u pojačanom riziku, te je među njima prepoznato 125 pretpostavljenih žrtava, dok je 11 osoba identifikovano kao žrtva. Dodatnom riziku izložena su deca izbeglice/migranti bez pratnje roditelja ili staratelja.

Prema poslednjem izveštaju GRETE, Ekspertskog tela za borbu protiv trgovine ljudima Saveta Evrope i TIP izveštaju Stejt Departmenta, Srbija je učinila značajne pomake u zaštiti žrtava trgovine ljudima, ali je potrebno uložiti više napora u unapređivanje preliminarne i proaktivne identifikacije žrtava, posebno dece kako bi se smanjila njihova ugroženost.

Posebno zabrinjava podatak Analize efektivnosti preliminarne identifikacije, a koju su sproveli CZZTLJ i IDEAS,  da je 57% žrtava imalo kontakte sa državnim sistemima i nevladinim organizacijama, a da niko nije posumnjao na njihovu eksploataciju. Analiza slučajeva ukazuje da su žrtve imale najčešći kontakt sa sistemom socijalne zaštite (49%),zatim sa policijom (41%)i sistemom obrazovanja (25%), dok je kontakt sa organizacijama civilnog društva bio zanemarljiv (4%).

Ovi podaci ukazuju da je pre identifikacije žrtava propušten veliki broj prilika, te da državni sistemi,  ali i nevladine organizacije, moraju da unaprede pristup proaktivnoj identifikaciji.

Kako najveći broj žrtava čine deca, poseban napor CZZTLJ je usmeren na unapređenju identifikacije  dece. U  tom  smislu, značajna je podrška IDEAS-a i UNHCR-a koji su, uz konsultaciju sa CZZTLJ, razvili deci prilagođen materijal  namenjen podizanju svesti o trgovini ljudima, a koji je dostupan na srpskom, arapskom i farsi jeziku. Takođe, razvijeni su i indikatori za preliminarnu identifikaciju dece izbeglica/migranata koja su žrtve trgovine ljudima.

Kako bi se u narednom periodu postigla brža identifikacija žrtava, neophodno je raditi na podizanju svesti o trgovini  ljudima kod pružaoca usluga i institucija, ali i razvijati interresorni, zajednički i sinhronizovani rad, gde će biti jasno definisane uloge i odgovornosti svih aktera.

Zbog nesagledivih štetnih posledica trgovine ljudima, kako za žrtve, tako i društvo u celini, apelujemo na državne organe, institucije i nevladine organizacije da posebnu pažnju posvete radu na ranom otkrivanju žrtava i da pokažu osetljivost i razumevanje za životne teškoće korisnika koji su na njih upućeni.

Pozivamo sve koji smatraju da su žrtve trgovine ljudima, ali i isve građanke i građane koji sumnjaju da je neko u njihovom okruženju žrtva, da potraže pomoć Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, specijalizovane ustanove socijalne zaštite za identifikaciju i koordinaciju podrške žrtvama trgovine ljudima.

Saopštenje CZZTLJ i IDEAS

Foto: Sxc.com