Prema svim pokazateljima razvoja u Srbiji, od nezaposlenosti do obrazovanja, romska populacija se nalazi na samom dnu. Kvantitativno gledano, izveštaji pokazuju da je stopa siromaštva blizu 50%, nezaposlenosti oko 32%, a više od 60% Roma je bez formalnog obrazovanja. Čak i samo površnim poznavanjem srpskog društva moguće je uočiti da se, u odnosu na druge populacije, Romi suočavaju sa najnižim životnim standardom. Istovremeno, ono što je jednako vidljivo, a teže prikazati brojkama, su marginalizacija Roma i njihova nedovoljna integracija u glavne tokove srpskog društva. U tom pogledu, naravno, Srbija, ili čak Balkan, nisu izolovan slučaj i često rešenja za probleme sa kojima se suočavaju Romi u pojedinim zemljama zahtevaju inicijative koje su specifične za konkretnu zemlju.

 

Autor: Lojd Tjudik (Lloyd Tudyk), menadžer projekta "Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma", Misija OEBS-a u Srbiji

 

U Srbiji, vodeća javna politika u ovoj oblasti je Nacionalna strategija za unapređenje položaja Roma. Strategija je sveobuhvatna i predstavlja osnov, ne samo za napore srpskih institucija, već i za sve međunarodne intervencije. Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije prati sprovođenje strategije, uz nekoliko resornih ministarstava, državnih institucija i lokalnih samouprava koje su nadležne za razne aktivnosti.

 

Misija OEBS-a u Srbiji je uključena u inkluziju Roma od 2001. godine i blisko sarađuje sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i relevantnim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi pomogla Srbiji u sprovođenju strateških ciljeva u ovoj oblasti. Ove aktivnosti su deo mandata Misije, a angažovanje Srbije po ovom pitanju delom potiče iz njenih obaveza kao učesnice OEBS-a. Prvenstveno, tu je Akcioni plan za unapređenje položaja Roma i Sinta na teritoriji država učesnica OEBS-a, ali i drugi sporazumi i strategije koje se bave osnovnim ljudskim pravima.

 

Ovakva perspektiva ljudskih prava i razumevanje da njihovo puno poštovanje unapređuje ukupnu bezbednost, zapravo pokreće rad Misije u oblasti inkluzije Roma. U skladu sa operativnim ciljevima Srbije, Misija sprovodi suštinske aktivnosti koje se odnose na unapređenje stanovanja, promovisanje obrazovanja, povećanje zaposlenosti, jačanje civilnog društva i poboljšanje pristupa osnovnim pravima i uslugama, poput zdravstva.

 

Nedavna dostignuća u ovom pogledu obuhvataju:

 

  • Pravnu pomoć za naknadni upis u matične knjige rođenih, čime se smanjuje rizik od apatridije i omogućava pristup osnovnim uslugama;
  • Uspostavljanje, opremanje i obuku mobilnih timova za inkluziju Roma u 20 opština, koji su značajno poboljšali koordinaciju i saradnju opštinskih službi, a time i pružanje usluga romskim zajednicama;
  • Obuke civilnog društva, koje direktno vode ka aktivnijem angažovanju i učešću u kreiranju i sprovođenju lokalnih politika za Rome;
  • Program prevencije napuštanja školovanje za Rome učenike srednjih škola, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  • Sprovedenu procenu podstandardnih naselja u 20 opština i razvoj detaljnih urbanističkih planova za njihovo unapređenje u kratkom roku;
  • Prvo ikada sprovedeno mapiranje najboljih praksi u oblasti zapošljavanja i preduzetništva Roma, koje će predstavljati osnov za javnu politiku u ovoj oblasti i direktno dovesti do zapošljavanja više od 70 Roma i Romkinja.


Osim toga, nedavno je započet zajednički projekat sa novinskom agencijom Beta, čiji je cilj objektivnije izveštavanje o temama koje se odnose na inkluziju Roma, kao i borba protiv diskriminacije i predrasuda.

 

Misija OEBS-a koordinira rad sa drugim međunarodnim i nacionalnim organizacijama, posebno Ujedinjenim nacijama, a podržana je od strane donatora, pre svega Evropske unije i Švedske agencije za međunarodni razvoj.

 

Pored podrške koju pruža srpskim institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou, Misija ima dobru saradnju sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine i Savetom Vlade za unapređenje položaja Roma.

 

Kako Srbija nastavlja da ispunjava svoje osnovne razvojne ciljeve, a posebno jer preuzima predsedavanje OEBS-om u 2015. godini, Misija u Srbiji ostaje njen pouzdan partner koji posvećeno podržava značajnu i potpunu uključenost Roma u srpsko društvo.