Mediji u Srbiji su godinama u teškom položaju u svim aspektima - finansijski, zbog teške ekonomske situacije i nerešenih problema iz prošlosti, kao i zbog problema slobode rada i pritisaka. Država se još nije povukla iz medija - to planira da učini do jula 2015, dok su se tokom godina milioni evra slivali u državne medije i medije bliske vlasti, na štetu ostalih na tržištu, ali i na uštrb kvaliteta informacija. Netransparentno vlasništvo takođe je izvor problema. Iako ta pitanja nisu laka za rešavanje, medijski stručnjaci i udruženja ukazuju da su ona godinama "gurana pod tepih" jer nijedna vlast nije bila spremna da se sa njima suoči. Medijska strategija, doneta u septembru 2011. godine nakon dugih razgovora uz učešće medijskih udruženja i međunarodnih organizacija, trebalo bi uprkos brojnim zamerkama, da omogući da se stvari pokrenu s mrtve tačke. U korist medija može ići činjenica da će pitanje slobode medija biti jedan od ključnih kriterijuma EU za napredak Srbije i drugih zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Uniji. 

Napisale: Maja Poznatov i Smiljana Vukojičić Obradović