Centralenoevropska inicijativa (CEI) i Medijska organizacija Jugoistočne Evrope (SEEMO) raspisale su konkurs za nagradu CEI SEEMO za izvanredne zasluge u istraživačkom novinarstvu za 2019. godinu.

 

Cilj je da se nagradi rad istraživačkih novinara i njihov doprinos istraživačkom novinarstvu, uprkos teškim uslovima pod kojima često moraju da rade.

 

Nagrade su ove godine fokusirane na ekološka pitanja a biće dodeljene u dve kategorije - profesionalnom novinaru, od 4.000 evra, i mladom profesionalnom novinaru (rođen 1.1.1989. ili posle), od 1.000 evra.

 

Rok za prijavu je 31. maj 2019. a na konkursu mogu da učestvuju novinari iz 17 članica Centralnoevropske inicijative.