Možete li da zamislite jedan dan koji će proći, a da ne pogledate u svoj mobilni telefon, da ne posetite neku od društvenih mreža, ne čujete nijednu vest na televiziji, radiju ili nekom web portalu? Verovatno možete jedino ako rešite da odete na odmor i "isključite se" od sveta na određeno vreme, ali u redovnim okolnostima smo svi konstantno izloženi ogromnom broju informacija posredstvom medija i različitih kanala komunikacije. Zbog toga je od izuzetnog značaja da dobro razumemo i tumačimo medijske sadržaje koji dopiru do nas, da imamo razvijenu svest koja nam omogućava da pravilno razlikujemo istinu od manipulacije.

Jačanje medijske pismenosti građana jedan je od najvažnijih segmenata razvoja društva, a posebno je važno da ta tema bude na pravi način zastupljena u obrazovnom sistemu. Upravo u tome pomaže i zbog toga je nastao "Priručnik za medijsku pismenost za preduniverzitetsko obrazovanje namenjen nastavnicima i stručnim saradnicima".

Zahvaljujući podršci EU projekta "Podrška medijskim reformama u Srbiji" kreiran je priručnik koji će olakšati rad i ojačati kapacitete vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika za unapređenje medijske pismenosti kod dece školskog uzrasta.

Na priručniku, koji je pripremilo Ministarstvo kulture i informisanja, radio je autorski tim od 20 eksperata, predstavnika četiri resorna ministarstva i osam relevantnih institucija iz oblasti obrazovanja, informisanja i medija, kao i eksperti iz oblasti medijske pismenosti.

"Cilj je da ovladavanjem veština medijske pismenosti, deca i adolescenti bolje razumeju namere pošiljalaca poruka i značenja medijskih sadržaja, zaštite se od medijske manipulacije, da samosvesno i odgovorno participiraju u društvu čiji su činioci. Razvijanje medijske pismenosti u školi podstaći će učenike da procenjuju i kreiraju medijske sadržaje, naučiti ih da prepoznaju potencijalne pretnje na mreži, kao što su preuzimanje podataka bez saglasnosti, ciljano oglašavanje ili 'sajber-maltretiranje' tj. nasilje na internetu", poručuju kreatori priručnika.

Kako bi se ova važna tema približila što široj publici, od 23. novembra na RTS2 prikazuju se Superheroji medijske pismenosti, a scenario tih 18 epizoda televizijske serije je pripremljen na osnovu priručnika. Superheroji će biti prevedeni i na jezike nacionalnih manjina i emitovani na RTV.

Priručnik je nedavno zvanično predstavljen na vebinaru "Digitalni buntovnik".

EU fondovi za jačanje medijske pismenosti i slobode medija

Evropska unija kroz različite programe podržava jačanje medijske pismenosti, slobode govora i izražavanja. Podrška Evropske unije medijskom sektoru u Srbiji fokusirana je na nekoliko osnovnih oblasti: okruženje koje pogoduje slobodi izražavanja i medija; osnaživanje novinara i novinarskih udruženja; održivost medija; novinarstvo u interesu javnosti; negovanje profesionalizma i nezavistnosti medija; jačanje medijske otpornosti na spoljne pritiske, uključujući one ekonomske prirode.

Trenutno je u toku 14 projekata koje EU finansira, ukupne vrednosti više od 6,5 miliona evra.

Podrška medijima u vreme pandemije

Evropska unija obezbedila je bespovratnu pomoć u vrednosti od 2,4 miliona evra kako bi medijima pomogla da se izbore sa posledicama pandemije kovida 19 i nastave sa produkcijom sadržaja u periodu velikih gubitaka i izazova.

Podrška će biti obezbeđena tokom perioda od 36 meseci, a nju će realizovati Evropski fond za demokratiju (EED), koji je aktivan na području Zapadnog Balkana i Srbije od 2018.

"Pandemija kovida 19, koja je uticala na skoro sva zanimanja, dodatno je otežala situaciju u kojoj se nalaze mediji, naročito na lokalnom nivou. Odlučili smo da obezbedimo podršku medijima kroz program grantova u vrednosti od 2,4 miliona evra, za naredne tri godine, koji je osmišljen tako da im pruži podršku tokom ovog teškog perioda", izjavio je ambasador Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji.

Mediji mogu da se prijave za grantove putem online aplikacije na sajtu EED-a.

Saopštenje EU info centra