Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i novinska agencija Beta, raspisali su konkurs za nagradu “Dragan Janjić” za najbolje  radove studenata osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji i radove na temu “Medijska pismenost”. Biće dodeljene dve nagrade u iznosu od 160 000 dinara bruto – za najbolji štampani rad i najbolji multimedijalni rad. Konkurs se raspisuje uz podršku programa “Nova pismenost”, koji partnerski sprovode Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Propulsion.

Glavni cilj Konkursa je da podrži sve studente i mlade istraživače koji promišljaju o medijskoj pismenosti i njenim različitim dimenzijama i aspektima u svom akademskom radu.

Radovi mogu obuhvatiti kritička sagledavanja na temu medijske pismenosti, poput predloženih, ali se mogu proširiti i na teme:

- Značaj medijske pismenosti
- Istorijski i konceptualni razvoj medijske pismenosti
- Ključne ideje, teorije i principi medijske pismenosti
- Medijska pismenost i drugi koncepti
- Ključni društveni akteri u razvijanju medijske pismenosti (u svetu, Evropi, regionu,
Srbiji)
- Uloga političke kulture, društvenog konteksta
- Uloga medijskih politika i medijskog sistema u razvoju medijske pismenosti
- Uloga obrazovnih politika i obrazovnog sistema u razvijanju medijske pismenosti
- Sistemski problemi i moguća rešenja u razvijanju medijske pismenosti u Srbiji
- Indikatori medijske pismenosti
- Informativni mediji i medijska pismenost
- Popularni medijski sadržaji i medijska pismenost
- Tradicionalni mediji (štampa, radio, TV) i medijska pismenost
- Digitalni mediji i medijska pismenost
- Medijska pismenost u praksi - Dobre prakse u oblasti medijske pismenosti
- Medijska pismenost i ljudska prava

Ovo je prva nagrada “Dragan Janjić” koja se dodeljuje u čast nedavno preminulog novinara, osnivača Bete i NUNS-a. Dodeliće se dve nagrade – za štampani i multimedialni rad. Obe nagrade će iznositi po 160 000 dinara bruto. Svrha novčane nagrade je da se podržani radovi objave i promovišu, obezbeđujući dalju popularizaciju akademskog rada u oblasti unapređenja medijske pismenosti i nagrađenih autora i autorki. Cilj je da se pospeše istraživačke prakse, širenje fonda znanja u oblasti medijske pismenosti, umrežavanje i interdisciplinarna saradnja. Program Nova pismenost će dodatno podržati promociju nagrađenih radova.

Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti osnovnih i master studija svih fakulteta u Srbiji, a uslov je da su radovi nastali u periodu od 1. januara 2019. do 5. septembra 2022. godine. Neophodno je da radovi predstavljaju inovatorni autorski rad koji su jedna zaokružena celina, i da ukazuje na značaj medijske pismenosti za naučnu, profesionalnu i/ili širu javnost.

Rok za prijavu radova je 5. septembar 2022. godine.

Radove je potrebno poslati na mail: program@nuns.rs

Uslov je da se uz rad dostavi Izjava o originalnosti i autorstvu rada, sledeće sadržine.     

Ja, ___________ (ime i prezime autora) potvrđujem orginalnost rada.  
Upoznat/a sam da ću u slučaju plagiranja biti eliminisan/a iz dalje konkurencije.

Ime i prezime studenta/studentkinje
*Ako rad nema Izjavu, neće se uzeti u razmatranje.

Dragan Janjić je novinarsku karijeru započeo u Tanjugu, a zbog nepristajanja na neprofesionalnost, sa kolegama osniva Betu čiji je glavni urednik bio u dva mandata. Bio je zamenik ministra za kulturu i informisanje, zamenik glavnog urednika Politike, a od 2010. do 2016. savetnik za medije Zaštitnika građana. Janjićevu novinarsku karijeru obeležila je i neprekidna borba za profesionalizacijom novinarstva, insistiranje na etičkim standardima i unapređenje medijske scene. Kolege ga pamte kao principijelnu osobu, posvećenu objektivnom novinarstvu, koje je shvatao kao četvrti stub demokratije.

Saopštenje Nezavisnog udruženja novinara Srbije