Evroposlanici su u rezoluciji koju je 22. januara usvojio Odbor za spoljne poslove razmotrili najnovije napore EU usmerene na sprečavanje neprijateljske propagande trećih strana i predložili nove mere u toj borbi. Oni su strogo osudili agresivne akcije Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje usmerene na potpkopavanje principa evropske demokratije.

 

Odbor želi da EU i članice nepokolebljivo odgovore na sve sofisticiranije instrumente koje koriste oni koji formiraju mišljenje i institucije pod kontrolom države za širenje dezinformacija, npr. preko aplikacija za privatne poruke, optimizacije pretrage, veštačke inteligencije i "onlajn" portala vesti i TV stanica.

 

Evroposlanici su oštro osudil sve agresivnije poteze Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje koje nastoje da potkopaju "normativne osnove i principe evropske demokratije i suverenitet svih zemalja Istočnog partnerstva", da utiču na izbore i podržavaju ekstremističke pokrete, navodi se u tekstu rezolucije.

 

U rezoluciji se, kako je objavio Evropski parlament, preporučuje svim zemljama EU koje nastavljaju da negiraju postojanje dezinformacija i neprijateljske propagande, kao i njihov uticaj na javno mnjenje, da priznaju njihovo postojanje, analiziraju situaciju na svojoj teritoriji i preduzmu proaktivne mere da ih razotkriju i da im se suprostave.

 

"EU i njene članice treba da razmotre razvoj legalne osnove i na nivou EU, i na međunarodnom nivou, za borbu protiv hibridnih pretnji kojom bi se obuhvatile i sankcije za odgovorne za orkestriranje i sprovođenje kampanja dezinformisanja, a delovanje kompanija za društvene medije, usluge poruka i pretraživanja treba da bude regulisano kako bi se osigurala potpuna transparentnost", preporuka je spoljnopolitičkog odbora EP.

 

Istovremeno tehnološke kompanije treba više da investiraju u alate kojima se identifikuje propaganda i obezbeđuje bolja provera identiteta korisnika paltformi kako bi se eliminisale mreže botova i umanjili finansijski podsticaji za one koji profitiraju od dezinformacija.

 

Ističe se i da "autsorsing" propaganda i upotreba alata za multiplikaciju neprijateljskih sadržaja trećih strana treba da bude podrobno istražena, da počinioci i njihovi ciljevi treba da budu javno objavljeni, kao i slučajevi neprijateljske propgande koji su uspešno pobijeni.

 

Traži se i da Radna grupa EU Istočni Stratkom (East StratCom) fokusirana na dezinformacije iz izvora koji se povezuju sa Moskvom preraste u poptuno razvijenu jedinicu ili čak veću strukturu u okviru Evropske sužbe za spoljne poslove (EEAS), kao i da sva tri radna tela EEAS za strateške koumunikacije dobiju odgovarajuće finansijske i ljudske resurse.

 

Takođe se preporučuje da se zemljama u procesu pristupanja EU i partnerima iz EU susedstva pomogne u borbi protiv neprijateljske propagande i širenja dezinformacija.

 

"EP ponovo ohrabruje institucije EU da se aktivnije bore protiv neprijateljskih dezinformacija. Pozvali smo i članice da analiziraju situaciju na svojoj teritoriji. Ovaj izveštaj ukazuje na potrebu da se tom pitanju da prioritet na nivou EU. Sadrži brojne preporuke sa ciljem da se izmeni pristup naših instuicija, unapredi koordinacija i ukaže na ulogu veštačke inteligencije i novih tehnologija u borbi protiv te pretnje", rekla je izvestilac EP za to pitanje Ana Elžbijeta Fotiga.

 

Rezolucija usvojena sa 49 glasova za, sedam protiv i dva uzdržana biće na glasanju na plenarnoj sednici u Strazburu u februaru.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com