Globalna ekonomska kriza od pre deset godina u velikoj meri je poljuljala poverenje građana Evropske unije u političke institucije, i to kako evropske, tako i nacionalne. Istovremeno, iako u nešto manjoj meri, opalo je i poverenje u nepolitičke institucije, poput pravosuđa ili policije, i u medije. Najnoviji izveštaj agencije Eurofond pokazuje da se u većini zemalja stepen poverenja u medije u dobroj meri podudara sa stepenom poverenja u nacionalne institucije.

 

Eurofondov izveštaj "Društvene promene i poverenje u institucije", koji je zasnovan na Evropskom istraživanju o kvalitetu života 2016. (EQLS), pokazuje da je stepen poverenja u medije među zemljama EU najviši u Finskoj, Holandiji, Švedskoj i Luksemburgu.

 

Poverenje u medije najniže je bilo u Grčkoj, Sloveniji i Hrvatskoj.

 

Prema izveštaju Eurofonda, Evropske fondacije za poboljšanje životnih i radnih uslova sa sedištem u Dablinu, poverenje u medije u načelu je najviše u nordijskim, baltičkim i zapadnim članicama EU, a najniže u južnim i istočnim zemljama Unije.

 

Interesantno je, međutim, da su među deset zemalja u donjem delu tabele i Španija, Francuska i Velika Britanija. Tabela pokazuje i da je 2007. godine u zemljama EU poverenje u medije bilo uglavnom veće nego 2016. godine, a ta razlika posebno je izražena kod poslednje Grčke i pretposlednje Slovenije.

 

Isto tako, jedina zemlja istočne Evrope među prvih deset po stepenu poverenja u medije je Rumunija, koja je na petom mestu.

 

Podaci EQLS pokazuju da je u zemljama EU nivo poverenja u medije bio manje podložan promenama od poverenja u političke i nacionalne institucije. Ipak, širom Unije se vidi nestalnost nivoa poverenja između 2007.  i 2016. godine.

 

Istraživanje pokazuje i da je poverenje u medije uglavnom tesno povezano sa poverenjem u nacionalne političke i nepolitičke institucije. I u toj vrsti poverenja prednjače zemlje severne i zapadne Evrope i  baltičke zemlje, a prvih pet po nivou poverenja u nacionalne institucije su Finska, Švedska, Danska, Holandija i Luksemburg.

 

Među zemljama na začelju tabele po poverenju u nacionalne institucije su Hrvatska, Bugarska, Grčka, Slovenija i Slovačka.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay